Etikett: Manligt och kvinnligt

Låt olikheterna berika!

Manlighet och kvinnlighet är gåvor från Gud till oss människor. Vi får glädja oss över hur vi är skapade och bejaka våra olikheter.