Etikett: Muslimer

Mission bland muslimer

Missionär Jan-Åke Johansson gav vid en missionsafton i Lutherska Missionssalen, Osby, i november 2001 information om mission i Etiopien. Missionär Johansson är sjukskötareutbildad och har i tre år tillsammans med sin familj varit verksam i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners missionsarbete i Etiopien. De var placerade i Qersa på 2 800 meters… Läs hela artikeln »

De är på väg att gå förlorade!

Det seminarium om muslimmission som hölls på Församlingsfakulteten i Göteborg den 25–28 augusti samlade 20–30 deltagare i olika åldrar och med olika bakgrund: studenter, pensionärer, präster, missionärer, socialarbetare m.fl. Det ligger flera utmaningar i muslimmission.