Mission bland muslimer

Missionär Jan-Åke Johansson gav vid en missionsafton i Lutherska Missionssalen, Osby, i november 2001 information om mission i Etiopien. Missionär Johansson är sjukskötareutbildad och har i tre år tillsammans med sin familj varit verksam i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners missionsarbete i Etiopien. De var placerade i Qersa på 2 800 meters höjd, c:a 25 mil söder om Addis Abeba.

Johansson inledde med att läsa 1 Tim. 3:16: ”Erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: han, som har blivit uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.” Efter att ha talat något över denna bibelvers informerade Johansson om Etiopien och missionsverksamheten där.

Etiopien har 65 miljoner invånare, varav omkring hälften är analfabeter. Landytan är c:a 2,5 gånger Sveriges yta. Landet har drygt 250 olika stamspråk. Huvudspråk är amharinja och orominja.

MBV har bedrivit mission i Etiopien sedan 1921. En frukt av denna mission är Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt), som nu har c:a 20 000 medlemmar. Kyrkan har övertagit ansvaret för arbetet, men MBV stöder ekonomiskt och delvis med missionärer.

Qersa missionsstation ligger i tättbefolkad landsbygd. Huvudnäringen är jordbruk, som är förhållandevis primitivt. Folket är till övervägande del muslimer. Förutom församlingsarbete drivs en sjukvårdsklinik och en sexårig skola med 465 elever. Totalt har LCEt:s skolor över 4 000 elever.

Den välbesökta sjukvårdskliniken i Qersa har varit i drift sedan 1950-talet. Patienterna kommer ridande på häst eller, då deras tillstånd är sämre, burna på bår av vänner eller släktingar. Avgift för behandling och medicin går i regel att ordna, om det rör sig om en man. Är det en kvinna, kanske en muslimsk mans andra eller tredje hustru, är det svårare, och det kan ta lång tid innan anhöriga skaffat fram medel till kostnaden för behandlingen.

Varje förmiddag hålls en andaktsstund i klinikens väntrum, då det för flera besökare kan vara första gången de får höra det kristna budskapet. En av de stora skillnaderna mellan islam och kristendom är att islam saknar ordet nåd, medan kristendomen förkunnar: allt är av nåd.

Till LCEt-skolan sänder muslimer gärna sina barn tack vare dess goda renommé då det gäller undervisning, ordning och etik. På grund av stora klasser med c:a 50 elever får undervisningen bedrivas som envägskommunikation, varvid några elever kan ha svårt att följa med och då tyvärr inte får tillräcklig uppmärksamhet. Begränsning i tillgång på lokaler gör att undervisningen försiggår i skift, förmiddag resp. eftermiddag.

I kyrkan i Qersa hålls välbesökta gudstjänster varje söndag. Att övergå från islam till kristen tro är ett stort steg, i synnerhet för fattiga, vilkas försörjning ofta beror på hjälp från släktingar. Sociala bidrag enligt västerländskt manér existerar inte i Etiopien.

Tänk, att få uppleva en dopklass med 18 elever, bestående huvudsakligen av ungdomar från muslimska hem! Det är dock inte alla som låter döpa sig, eftersom familjebanden då bryts. Den som blir kristen utesluts som regel ur släktgemenskapen bland muslimer. I svåra fall hjälper kyrkan till något ekonomiskt.

Det var intressant att få ta del av hur familjen Johansson under tre års tid mött en öppen dörr för kristen mission i Qersa. Intresset för andliga frågor är stort i Etiopien både bland unga och äldre.

Assar Björkvald predikant, Osby

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan