Etikett: Otrohet

Du är den mannen!

Otrohet har förekommit i alla tider. I dagens medier behandlas otrohet närmast som en mänsklig rättighet, men Bibeln har en annan syn på saken…