Du är den mannen!

Otrohet har förekommit i alla tider. I dagens medier behandlas otrohet närmast som en mänsklig rättighet, men Bibeln har en annan syn på saken…

Otrohet har förekommit i alla tider. I dagens medier behandlas otrohet närmast som en mänsklig rättighet, men Bibeln har en annan syn på saken…

Israel låg i krig, men kung David hade själv stannat kvar i Jerusalem. En kväll hände det sig att David gick omkring på kungapalatsets tak. Därifrån fick han syn på en vacker kvinna, som han fattade begär till. Han tog reda på att hon hette Bat- Seba och var gift med en av hans krigare, Uria. David kallade henne till sig och begick äktenskapsbrott med henne.

Senare visade det sig att Bat-Seba blivit med barn. David vände sig då till sin överbefälhavare Joab i ett brev och skrev: ”Ställ Uria längst fram, där striden är som häftigast, och dra er sedan tillbaka från honom, så att han blir slagen till döds.” Joab gjorde så, och Uria blev dödad. En tid efter Urias död tog David Bat-Seba till hustru, och en kort tid därefter födde hon honom en son.

Men det David hade gjort väckte Herrens vrede och han sände profeten Natan, som sade han till kungen: ”Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andre var fattig. Den rike hade många får och kor. Men den fattige hade inte mer än ett enda litet lamm, som han hade köpt. Han födde upp det tillsammans med sina söner. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom såsom en dotter. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nändes han inte ta av sina egna får eller kor utan tog den fattiges enda lamm och tillredde en måltid åt sin gäst.”

Då David hörde detta blev han ursinnig och sade: ”Så sant Herren lever: dödens barn är den man, som gjort detta. Och lammet skall han ersätta fyradubbelt, eftersom han var så obarmhärtig.”

Men Natan sade till David: ”Du är den mannen! Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Så skall nu inte heller svärdet vika från dig. Så säger Herren: Se jag skall låta olyckor komma över dig och din familj.”

Då sade David: ”Jag har syndat mot Herren.” Natan sade till honom: ”Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö!” Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:9.

Berättelsen kan läsas i sin helhet i Gamla testamentet i Bibeln, Andra Samuelsboken 11– 12. Här återgiven (bearb.) från Bibelberättelser

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan