Etikett: Prästutbildning

Ledarskapet – nyckeln till den Lutherska Kyrkans framtid i Etiopien

Lars Hjort från Ödsmål har under månaderna februari – april å MVB:s vägnar fullgjort ett korttidsuppdrag som lärare vid det teologiska seminariet i Asella, Etiopien. Här förmedlas hans intryck av det andliga läget i landet och speciellt i den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt).