Etikett: Tjänst

Gåvor till tjänst

Herren kallar oss till tjänst i Guds rike. Själva hade vi inte kunnat uträtta något, men han utrustar oss genom den Helige Ande med nådegåvor. Vi står inte ensamma i tjänsten – Gud har sänt oss sin Ande!