Inte ni borde vara, utan ni är…

Evangelisation, mission, vittnesbörd, verksamhet, aktivitet… Termerna och begreppen är många! De upplevda kraven likaså: jag borde, jag måste, egentligen skulle jag… Diskrepansen mellan det jag borde göra och det jag egentligen gör upplevs som förlamande och nedslående!

Hur skall det bli bättre? Hur skall jag få större nit? Vad skall jag göra för att mitt ljus skall lysa inför mina medmänniskor?

Ja, vad är det Jesus säger i Bergspredikan, där han talar till sina lärjungar? Jo: Ni är jordens salt… Ni är världens ljus! När Jesus säger detta konstaterar han något; han slår fast något.

Han säger inte: Ni borde vara … Ni skall sträva efter… Ni skall med tiden utvecklas till att bli… Nej: Hans sanna lärjungar är salt och ljus i världen!
Vad är det då som är avgörande?Ja det är ju inte att lärjungarna är bättre än andra eller att de är annorlunda i jämförelse med andra. Nej, det grundläggande är det personliga förhållandet till Herren Jesus. Det avgörande är trosförening med Herren Jesus!

Den kristne är alltså världens ljus. Men samtidigt är den kristne helt beroende av Herren Jesus, världens Ljus, för att kunna var ett ljus i världen.
En bild som kan illustrera detta är följande: Den kristne är en spegel som återkastar, reflekterar, ljuset från Jesus.
Hur är det när en spegel reflekterar skenet från ett ljus? Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda om det skall ske någon reflexion:

• Ingenting får komma mellan ljuset och spegeln. Kontakten får inte brytas. Ingenting får bli viktigare för mig än att ha en rak och öppen relation till min Herre och Frälsare.
• Spegeln måste vara vänd mot ljuset. Vara vänd mot Jesus – det innebär att Iyssna till honom – ta fasta på hans vilja och – låta sig ledas av honom genom hans Ord.
• Ju närmare ljuset spegeln befinner sig – desto starkare blir reflexionen. Befinna sig i Jesu närhet – genom Ordet och genom bönen!
• För att en spegel skall kunna återkasta ett sken måste den vara ren. Det dagliga livet medför nedsmutsning av samvetet till följd av synd. Men det finns ett medel till daglig rening: Förlåtelsen i Jesu blod. Förlåtelsen i Jesu blod som ger ett rent samvete. En förlåtelse som gäller alla synder i mitt liv; även feghet och likgiltighet! Även detta får jag bekänna och be om förlåtelse för!

”Detta är det budskap, som vi har hört från honom och som vi nu bringar er: att Gud är ljus och att det inte finns minsta mörker i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och ändå vandrar i mörker, då ljuger vi och gör inte sanningen. Men vandrar vi i ljuset – så som han är i ljuset – då har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh. 1:5–9.

Bengt Hjort, missionär & högskolelektor

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan