Kategori: Juni 1997

Din dag

Det var något outsägligt viktigt invånarna i Jerusalem hade försummat. Jesu tårar över staden kommer oss att ana att det här var fråga om högst allvarliga ting. ”O att också du visste, och det i denna din dag, vad din frid tillhörer! Men nu är det fördolt för dina ögon…”… Läs hela artikeln »

Recensioner

DÅ FÖLL HERRENS ELD Prästvigningstal och föredrag av biskop Bo Giertz. Församlingsförlaget. 220 sidor. Bo Giertz var biskop i Göteborg under 21 år. I boken Då föll Herrens eld har prästvigningstal och nio föredrag samlats. Det finns ett tema som återkommer i boken: Det verk som Gud är mäktig att… Läs hela artikeln »

Tältmissionen 60 somrar – en historisk återblick

Kristliga Ungdomsförbundet i Sydsverige har gett Lennart Axelsson i uppdrag att sammanställa en historik över de sextio senaste årens tältmission. Till Liv presenterar här ett sammandrag av uppsatsen, som också berättar något om Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners motsvarande verksamhet.

Sjung om studentens…

Crescendot från 300 nyblivna studenters strupar fyllde aulan. Det var ungdom, skönhet och förväntan. Även erfarenheten skulle få göra sin röst hörd vid denna skolavslutning. Den åldrande fysikläraren skulle föra dess talan. Han sade: Studenter! Fysikens lagar har Ni måst lyda, oberoende av mig, Einstein och Newton. Tyngdlagen har Ni… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Annihilationsläran tillbakavisad International Fellowship of Evangelical Students (IFES) är en världsomspännande (137 länder) paraplyorganisation för nationella kristna studentrörelser. Generalsekreterare Leif Andersen i det danska Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) redogör i en ledare i Til tro 2⁄97 för resultatet av en konsultation i november 1996 mellan IFES och representanter för… Läs hela artikeln »

Hemlängtan – om att vara missionär Chiclayo

Förr pratade man mycket om kall och offer. I dag är det omodernt att offra sig själv. Idealet är snarare att förverkliga sig själv, och dessa tankar smyger sig ofta in också bland oss kristna. Att vara missionär blir då att arbeta utomlands några år för att berika sitt liv… Läs hela artikeln »

Många herrar, men var är HERREN?

Det är kväll, och jag sitter vid mitt skrivbord och jobbar när jag plötsligt hör sång nedifrån gatan. Min första reaktion är att det är någon som skall ha fest igen, men sedan slår det mig att det inte liknar festmusik från någon inhyrd ljudanläggning utan mer låter som allsång. Jag… Läs hela artikeln »

Öppen titt i backspegeln

1996 – det var ett märkligt år! 1996 var det år då Lill-Olle fyllde femtio. Lill-Olle är en liten Nils Holgersson-docka, som min lillasyster Eva fick när vi flög från Bromma en snöig februaridag för att fyra dagar senare landa i Addis Abeba i sällskap med ”moster Thea”, Petrea Paulsson…. Läs hela artikeln »

Nakuruprojektet har inte avstannat – det har just börjat

Kära yngre och äldre missionsvänner i Sverige, medlemmar i styrelser av olika slag, medlemmar i kommitén för Kenya!

Visioner i missionsarbetet

Referat från missionsseminarium på Missionsgården Strandhem. Hur ska vi gå vidare med missionsarbetet i Kenya? Var vill Gud att vi ska satsa? Är mission att arbeta i områden där det finns procentuellt fler kristna än i Skandinavien?