Ty alla Guds löften har i Jesus Kristus fått sitt ja

I samband med barndop läses fortfarande ibland orden: ”Det /barnet/ skall vandra genom en farlig värld.” Vi reflekterar kanske över orden och håller troligen med. Ja, nog går det lilla barnet, intet ont vetande, en farlig värld i möte. Det håller säkert också den med om som inte tror. Motsättningar mellan olika grupper, krig, övergrepp, våld, kriminalitet och miljökatastrofer förmedlas dagligen till oss av massmedia. Vad ska hända härnäst? Hopplöshetskänsla och ångest ligger på lur. ”Hur ska det gå för oss och för våra barn? Har vi någon framtid ?”

Den som tror oroas också. Åtminstone då han eller hon personligen befinner sig nära faran. Kanske du minns hur du reagerade när du nåddes av nyheten om Tjernobylkatastrofen och det radioaktiva molnet över oss? Eller den gången din hälsa eller ditt liv stod på spel?

Den som tror känner till andra och större faror här i världen. Med ett nytt liv och nya ögon ser en sådan människa det som för henne tidigare inte verkade finnas. Hon har fått syn på Guds rike (Joh. 3:3), men ser också att det riket inte är av denna världen (Joh. 18:36). Tvärtom finner hon till sin sorg, att hela världen är i den ondes våld (1 Joh. 5:1–9). Också hennes egna tankar och vägar går åt det håll han föreslår. Bibeln säger att den onde, Guds motståndare, har syndat från begynnelsen (1 Joh. 3:8).

Djävulen finns, men många tycks hålla honom för en sagogestalt. Inte heller den troende kan se honom, för han är en ande. Men av den som har fått nya ögon känns han igen på det han åstadkommer. Allt hat hos en själv och andra, egoismen, lögnerna, morden. De som inte tror använder ofta tanklöst djävulens namn. Det vågar inte den pånyttfödde göra.

Det är en farlig värld vi lever i. Kroppen hotas av mer lättupptäckta faror; själen och det eviga livet av faror man knappt vet av.

 

ALLA GUDS LÖFTEN

Nu möts du av orden ”alla Guds löften”. Tänk en stund på uttrycket – alla Guds löften. Det finns något på vår mörka jord som du verkligen kan lita på! Och det är det som Gud har sagt och lovat. Gud, som är, som var och som kommer att vara. Gud kan omöjligt ljuga (Hebr. 6:18). Som stjärnor strålar mot oss om natten lyser hans löften överallt i Bibeln. Ibland läser vi hur Gud varnar ett folk eller en person och hotar med straff, om man inte frågar efter honom. Även det är ett löfte. Och du som brukar läsa Bibeln vet, att man redan efter några verser eller kapitel ofta kan läsa att det gick precis som Gud hade sagt. Gud skojar inte när han talar allvarligt med Noas samtid (2 Petr. 2:5), med Lots mågar (1 Mos. 19:12–14, 2 Petr. 2:6), med Israels folk – eller med dig (Hebr. 3:7–14)!

Långt flera i antal är ändå de löften av Gud som har ett gott och ljuvligt innehåll. Jesus lovar dig: ” Den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut” (Joh. 6:37). Eller det du ber om i bönen Fader vår. Allt du ber om där skall du få! Tänk på det när du nästa gång ber ”Fader vår, som är i himmelen…” Du ber till ingen mindre än din himmelske Fader!

 

GUDS LÖFTEN HAR I JESUS KRISTUS FÅTT SITT JA

Guds löften är inte tvetydiga, de är inte både ja och nej. Mina eller dina löften kan vara det.

Men Gud kan du lita på. Allt vad han lovar dig håller han. Bibelordet, alla Guds löften, som fått sitt ja i Kristus, förmår tysta otrons ”men”. Att Jesus har kommit till jorden, att han dog för mina synder, sedan uppstod och nu ger mig sin frid är Guds ja till alla de löften han givit. En engelsk översättning av versen berikar: ”For no matter how many promises God has made, they are ‘Yes’ in Christ.” Observera tonvikten på Kristus; inte på personen som lyssnar till löftet.

Låt detta bibelord uppmuntra dig till att tro allt vad Gud säger, även om människor ofta gör honom till en lögnare. Och fortsätt med att ge dig tid att söka efter Guds löften i Bibeln! ”Hör”, lovar Herren, ”så få er själ leva” (Jes. 55:3).

Gunnar Åström, läkare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan