Jesus till alla barn

Första helgen i februari hölls en konferens i Jönköping för barnledare. Den blev till stor uppmuntran och inspiration. ”Jesus är bäst” – och alla Sveriges barn behöver lära känna honom!

Jesus till barnen var temat då över tusen personer, som representerade 25 olika organisationer och kyrkor, samlades i Pingstkyrkans lokaler i Jönköping, för att uppmuntras, utrustas och utmanas.

En färggrann palett av människor från olika traditioner och kyrkor fyllde lokalen i en varm innerlig atmosfär. Tillsammans med några barn fick vi lovsjunga vår store kung Jesus och rulla ut en lång röd matta. Det var ett magnifikt öppnande av denna historiska och kanske banbrytande konferens.

Tillsammans fick vi tillbedja vår store Herre och Konung. I undervisning, bön och lyssnande fick Jesus under helgen rusta oss till fortsatt tjänst, och vi fick under ledning av olika grupper lovsjunga Honom.

Fredagens talkshow hade flera gäster. Carola Häggkvist fick vara ett levande exempel på hur vi får vara öppna och frimodiga i vår tro, hon sjöng och gav en intervju. Ministern Maria Larsson fick peka på att FN-deklarationen om barns rättigheter talar om alla barns rätt till andlig utveckling.

Om och om under helgen lästes bibeltexten om hur föräldrar kom till Jesus med barn. Det sköna är att Jesus hade tid med barnen. Vi får vara med och föra barnen till Jesus, de barn vi har runt omkring oss. Vi får hjälpa och bana väg för Sveriges barn så att de når fram, så att ingen hindrar dem längst vägen.

Under lördagen fick vi välja några av tolv olika workshops – jag valde ”Hur når vi killarna?”, ”Hur möter vi barn i kris?” och ”Hur leder vi barn i lovsång och bön?”. Det var så gott att få ta del av andras erfarenhet för att bli rustad. Under de allmänna samlingarna presenterades ett flertal organisationer som verkade för olika saker som Gud lagt på deras hjärtan och gett dem en nöd för, t.ex.: Bibeläventyret – som berättar Bibeln på skolorna, Tillsammans – som utbildar familjeambassadörer, Levande familjer – som hjälper utsatta barn.

I pauserna var det roligt att möta kristna vänner, nya som gamla, som verkar på olika platser i landet. Några ord fick delas och hjärtat fyllas av glädje och tacksamhet. Vi var där på grund av samma orsak: Jesus till barnen! Den längtan syntes också i varje monter, var och en inom sin nisch. I ELM Syds monter delade vi ut reklamnummer av Droppen och visade ELM Syds lägermaterial. På den avslutande familjematinén sjöng vi under Oas-inspiratören Lennart Henricssons medryckande, proklamerande och ljudliga ledning: ”Jesus, du är bäst!”

Konferensen är början till ett strategiskt arbete att samla de resurser som finns i olika kyrkor och organisationer för att göra det möjligt att nå Sveriges barn med evangeliet. Arbetet går nu vidare i ett ”nationellt söndagsskolnätverk”, under ledning av bl.a. Olof Edsinger (SALT).

Hela konferensen gav en känsla av att Gud ville kalla samman kristenheten till en gemensam fångst. Vi läser i Lukasevangeliet hur Jesus uppmanar Petrus att lägga ut näten på djupt vatten. De fick så mycket fisk att de fick tillkalla andra båtar. Tillsammans får vi hjälpas åt att ta upp fångsten, var och en från sin båt. Du som möter barn är en del i detta fantastiska arbete. Vi är många som vill föra fram Sveriges barn till Jesus! Be om visioner och glöd i arbetet!

Kristina Runeson, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan