Herre, till vem skulle vi gå?

En dag hade Jesus mättat en mycket stor folkskara med fem bröd och två fiskar. Det hade gjort honom populär. Honom skulle man ha till kung! Tänk att få mat så lätt! Men någon brödkonung ville Jesus inte vara. Han drog sig undan till berget, där han var ensam.

En dag hade Jesus mättat en mycket stor folkskara med fem bröd och två fiskar. Det hade gjort honom populär. Honom skulle man ha till kung! Tänk att få mat så lätt! Men någon brödkonung ville Jesus inte vara. Han drog sig undan till berget, där han var ensam.

 

JESUS – LIVETS BRÖD

Också dagen därpå samlades mycket folk omkring Jesus och han började undervisa dem. Han talade om sig själv som livets bröd. ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig mer hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” Detta kunde judarna inte förstå. Han var ju Josefs son, sade de, och de kände hans far och mor. Inte kunde han ha kommit ned från himlen. Men Jesus fortsatte sin undervisning: ”Den som äter min kropp och dricker mitt blod, han har evigt liv och jag kommer att uppväcka honom på den yttersta dagen.” Många av hans lärjungar tyckte att detta vart ett hårt tal och stod inte ut med att höra på honom. De drog sig tillbaka och ville inte längre vandra med honom. Lägg märke till: hans lärjungar, som kanske vandrat med honom en längre tid. Sådant kan hända också i dag. Man var så flitig att delta i kristna möten och sammankomster, gärna tillsammans med kamrater. Men det kom andra tider. Man kom till en plats där man var ensam kristen. Man vågade inte bekänna att man var troende utan följde i stället andra kamrater och drogs ut i världen. Hade man någonsin ägt någon levande tro på Herren Jesus eller var det bara av uppfostran och gammal vana man hade brukat gå till kristna sammankomster?

 

ÄR JAG EN JESU LÄRJUNGE?

Det är en fråga som är så viktig! Är jag verkligen en Jesu lärjunge? Det var nog med en viss oro Jesus ställde denna fråga till sina lärjungar: ”Inte vill väl också ni gå bort?” Det är en fråga också till oss. Risken är stor. Det är så mycket som lockar i dag.

Världen lockar med sitt marknadstorg. Men vad har den att ge? Egentligen bara svinmat. Det fick ju den förlorade sonen erfara. Världen kan inte mätta vår andliga hunger. Djävulen försöker dra människor till sig. Ibland kommer han som ett rytande lejon; en annan gång framställer han sig som ljusets ängel. Vad vill han? Endast lura oss, bedra oss och föra oss bort från den rätta vägen.

 

BARA HOS JESUS FINNS HJÄLP

”Herre, till vem skulle vi gå?” svarade Petrus. ”Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår, att du är Guds Helige.” Jag hoppas att du kan instämma i dessa ord!

Herre, till vem skulle jag gå med alla mina synder, mina misslyckanden och misstag, med mitt onda hjärta? Det är bara du som har makt att här på jorden förlåta synder. Och den makten har du, för att du bar våra synder upp på korsets trä. Du dog för oss alla. Det är bara din rättfärdighet som gäller inför Gud. Jag har ingen annan att gå till som skulle kunna skänka mig den fullkomliga rättfärdighet utan vilken jag inte kan bli salig. Jag får be:

Jag är din, fräls mig! Herre, till vem skulle jag gå med alla mina bekymmer, med allt som oroar mig? Du har sagt: ”Kasta alla era bekymmer på Herren, ty han har omsorg om er.” Ditt löfte håller.

Du har lovat: ”Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig och du skall prisa mig.” Tänk, så underbart! Jag har en att gå till i livets alla förhållanden. Ingen förstår mig som han. Jag får tala med Jesus när som helst. Även om jag känner mig ensam, är jag aldrig i verklig ensamhet, för Jesus har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Herre, till vem skulle jag gå i min sista stund? Vi kan ha många i sällskap här på jorden men en gång ska jag ensam gå över gränsen till evigheten. Inte ens mina närmaste kan följa mig då. Det är bara du, Herre, som kan det, du som har övervunnit döden. ”Döden mist sin udd, när dig jag har.” Jag får bekänna med kung David: ”Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,  fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.” Jag får be som Stefanus bad i sin dödsstund: ”Herre Jesus, tag emot min ande!”

 

JESUS HAR LIVETS ORD

Jesus har något som ingen annan har. ”Du har det eviga livets ord”, sade Petrus. De ord som Jesus talat är ande och liv. Hans ord är levande. De ger liv, de föder på nytt. Det eviga livets ord väcker oss ur syndasömnen, avslöjar och bestraffar oss, varnar oss. Men det tröstar också, hjälper oss och bär oss, ja, det leder oss fram till vår Frälsare, till honom som det är evigt liv att känna.

Jesus är något alldeles särskilt – han är Guds Helige. Han är den levande Gudens Son, den som profeterna lovat skulle komma. Han kom, han dog för våra synders skull och uppstod på tredje dagen för vår rättfärdiggörelses skull. Han lever i dag!

Käre vän, gå för all del inte bort från Herren Jesus! Bli kvar hos honom! Då – och endast då – kan du vara trygg.

Gunnar Gustafsson, lärare & predikant

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan