Herrens röst till miljoner

Följ med till Åsljunga backar, strax norr om Örkelljunga! Från ett vitt tegelhus i byn utgår nu radioprogrammet ”Vägen genom Bibeln”. Bibeln öppnas, många biblar i varierande översättningar. Några kommentarer slås upp, främst ”Through the Bible”. Vägen har börjat i Första Moseboken, fortsatt genom hela ”lagen”. Evangelierna har stigit fram – bilden av Jesus tecknats. Här är Vägen.

Följ med till Åsljunga backar, strax norr om Örkelljunga! Från ett vitt tegelhus i byn utgår nu radioprogrammet ”Vägen genom Bibeln”. Bibeln öppnas, många biblar i varierande översättningar. Några kommentarer slås upp, främst ”Through the Bible”. Vägen har börjat i Första Moseboken, fortsatt genom hela ”lagen”. Evangelierna har stigit fram – bilden av Jesus tecknats. Här är Vägen.

Varje morgon – vare sig det är en strålande vinterdag eller, som i dag, en gråmulen februaridag, då snödroppar möter i rabatten, sätter sig Curt Westman vid skrivbordet, när de två hemmavarande barnen har åkt till skolan. Skriften öppnas.

 

VÄGEN I LIVET

Guds ord betyder allt för Curt och har varit hans passion alltsedan han blev kristen.

– Jag är född och uppvuxen i Bygdsiljum i Västerbotten, på Westmans Parkservering, som var ett begrepp för norrlänningarna. Anläggningen låg i vacker miljö utmed stranden av Bygdeträsk, berättar Curt.

– Redan som 13-åring började jag i underhållningsbranschen. Men någon vittnade för mig, och när jag var 19 år blev jag kristen. Mina första år som kristen var jag med i Frälsningsarmén. Jag hade en längtan att gå djupare i tron och vägarna öppnades så småningom till de lutherska sammanhangen.

– Fjellhaug i Norge blev min plats. Där fick jag lära känna skrifterna från GT och NT. För mina andliga erfarenheter spelade bönemötena hos färghandlaren Oskar Hansen en stor roll. Teori och praktik smälte samman, blev liv.

Under denna tid träffades Curt och Arnhild, som arbetade för Norsk Luthersk Misjonssamband som barnoch ungdomskonsulent. Hon reste som musiker och talare vid sammankomster för de unga och arrangerade läger. Curt och Arnhild gifte sig 1975.

Färden gick vidare till Sverige. 1975‒80 var Curt Westman predikant i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) i Bastuträsk.

– En fin och lärorik tid. Därefter arbetade jag som försäljare ett par år.

1982 bar vägen åter till Norge. Curt blev förkunnare inom Norsk Luthersk Misjonssamband. Några år senare utvidgades arbetsområdet genom tjänst för ”Open Doors” med Brother Andrew’s verksamhet, framför allt i Östeuropa. Uppgiften var att föra Bibeln till ”stängda” länder. Karaktären av detta arbete ändrades omkring 1990. Då hade också familjen växt och därmed behovet av att Curt var mera hemma. Makarna Westman har fem barn, fyra döttrar och en son, som på grund av ett handikapp behöver mycket tid och omsorg.

1993 kallades Curt Westman in i arbetet med Norea Radio för Sverige, till att börja med baserat i Norge.

– När jag blickar tillbaka ser jag att Herren har öppnat nya vägar i rätt tid, även om det ibland varit smärtsamt, säger Curt.

Nu lever Curt med kallelsen att genom radio undervisa i Guds ord. Rent konkret använder han åtta till nio timmar om dagen till att sätta sig in i ett kapitel, se dess sammanhang och djup, begrunda Guds tilltal och förmedla detta i ett halvtimmes-program – som når ut till flera tusen människor.

 

VÄGEN GENOM BIBELN

Många följer med på vandringen genom Bibeln. Ett par tusen svenskar lyssnar på mellanvåg 1503 KHz, som sänds från Stettin i Polen, via Trans World Radio varje vardag kl. 21.30‒22.00.

En del lyssnar på närradiosändningar på platser som Stockholm, Umeå, Skellefteå, Lund och Kristianstad.

Det finns c:a 300 prenumeranter på kassettserien ”Vägen genom Bibeln”. En del köper hela eller delar av serien.

– Sammanlagt kommer det att bli 1 300 program för denna genomgång av Bibeln, berättar Curt.

”Vägen genom Bibeln” är ett internationellt projekt och har som motto ”Hela Ordet till hela världen”. Det används nu i c:a 60 länder, där man arbetar på varierande sätt. Främst går det som radioprogram. I Finland sänds det på riksradions FM-nät. Sändningar till muslimska länder är betydelsefulla.

– Serien är djupt och nära förankrad i själva bibelordet. Det är en systematisk genomgång och textutläggning. Skrift får förklara skrift, alltså man belyser det aktuella kapitlets innehåll med andra bibelavsnitt, upplyser Curt. Serien syftar till uppbyggelse och till att låta människor lära känna trons väsen och väsentligheter.

 

NRS MISSIONERAR

Curt Westman och hans hustru Arnhild är anställda av Norea Radio Sverige. Curt började alltså arbeta med Norea när de var bosatta i Kristiansand i Norge 1993. I augusti förra året flyttade familjen till Sverige och Åsljunga. I september anställdes även Arnhild på halvtid för att arbeta med administration och ekonomi och ha hand om lyssnarkontakten, som till stor del sker via brev. Under några år tidigare har administrationen skötts ideellt av ett par personer från EFS och MBV i Stockholm.

–Nu växer arbetet och det är tid att utöka, avslöjar Curt. I Sverige arbetar man alltså med radioserien ”Vägen genom Bibeln”, som också ges ut som kassett.

– För övrigt är en stor del av Norea Radio direkt mission, koncentrerad till 10/40-fönstret. I detta område finns närmare 70% av jordens befolkning, i muslimska, hinduistiska, buddistiska och ateistiska länder. Det är ett svårtillgängligt men hungrande område, med många risker. Men radion har en enastående ingång och är tillgänglig för gemene man.

NRS understöder radiosändningar från Gospel Broadcasting Service till Etiopien och Eritrea. Nationella medarbetare producerar program på amharinja, orominja och tigrinja. De sänds 30 minuter per dag på respektive språk och når fram till c:a 30 miljoner presumtiva lyssnare inom dessa språkgrupper.

– Det är de lokala medarbetarna som producerar programmen. Språk, kännedom om folkets tänkande, seder och kultur ger en god förutsättning att hitta rätta inkörsportar för budskapet. Sändningstiden kostar mest. Och här kan vi som mission komma in och stödja, understryker Curt. Och så fungerar det när missionsmedel från NRS förmedlas till radiosändningar för Egypten, Iran, Fulani (ett nomadfolk i Centralafrika), Indien och Kina.

Ann-Mari Wiberg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan