Etikett: Eritrea

ELM nytt & info

Sverige Året börjar med sammanträde för ELMs styrelse 29–30 januari och dessförinnan för styrelsens arbetsutskott den 7, nämnden för utlandsmission (NUM) 8–9, nämnden för mission i Sverige (MIS) den 14, BV-förlags styrelse och tidningsnämnden den 19. Be för dessa samlingar och, om du har idéer och synpunkter, ta gärna kontakt… Läs hela artikeln »

Längtan som lever vidare

Under senaste åren har missionsledare Erik Andersson besökt flertalet av ELMs missionsländer. Här delar han erfarenheter och uppdaterar oss om läget i missionens arbete. Mission är glädje, tålamod och en okuvlig längtan.

Kampsituation och andlig ledarskapskris i Eritrea

Den 24 mars–1 april besökte MBV:s missionsföreståndare Eritrea. Han förmedlar några intryck från landet och förhållanden som råder för de två lutherska kyrkorna: den Evangeliska Kyrkan (ECEr) och den Lutherska Kyrkan (LCEr). Ett nära samarbete leder nu troligtvis till en sammanslagning, etableringen av den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Eritrea.

Missionsnytt

En innehållsrik dag Missionsdagen i Ängelholm den 13 mars erbjöd de drygt 60 vuxna och tio barnen ett omväxlande program. Seminarierna gav oss nycklar för att nå in bland muslimer, en bild av ett arbete bland invandrare i Rosengård, video och en levande skildring av ungdomar som varit i Afrika,… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Kristna i Eritrea förföljs Situationen för de kristna i Eritrea på Afrikas horn hårdnar. Enligt BBC har bl.a. en protestantisk kyrka, Full Gospel Church, som samlar nära 4 000 människor, av militär hindrats fira gudstjänst. Myndigheterna anser att kyrkan bedriver olovlig cellgruppsverksamhet och begär att byggnaderna överlämnas till staten. Tidigt… Läs hela artikeln »

Missionsnytt utlandet

Eritrea Varmt tack för gåvor – mer än 200 000 kronor – till nödhjälp i Eritrea och Etiopien! Hittills har 100 000 kronor sänts till den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) respektive Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC). Resterande medel kommer inom kort att överföras till Eritrea och Etiopien. Barnabas Mebrahtu,… Läs hela artikeln »

Min sång skall bli om Jesus

Intervju med eritreansk musikskolelev med anledning av KUM:s insamlingsprojekt

Missionsnytt

Eritrea Den i februari framförda vädjan om nödhjälp till Eritrea och Etiopien har hittills gett ett gott resultat. I mitten av mars månad hade det kommit in drygt 150 000 kronor. –Varmt tack för gåvorna! I februari sändes 20 000 kronor till den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) och i… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Eritrea Barnabas Mebrahtu är tillbaka i Asmara och fortsätter sitt arbete i musikskolan (se intervjun på s. 6). Via media får vi kännedom om risken för en akut svältkatastrof på Afrikas horn. Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) och Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC) har till MBV sänt nödrop om… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Sverige MBV:s årsmöte 2003 kommer att hållas den 13–15 juni, denna gång i nordöstra Skåne. Hjärsåslilla Lutherska Missionsförening och Hanaskogs Missions- och Ungdomsförening har välvilligt lovat att stå för de praktiska arrangemangen. Låt oss med tillförsikt se fram emot dessa dagar i tack och förbön! Fr.o.m. den 1 januari har… Läs hela artikeln »