Sång och musik  till Herrens ära

När evangeliet når nya folk på nya platser bildas nya församlingar. Där är Ordets förkunnelse i centrum – men även sången och musiken är mycket viktig i gudstjänsten.

Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan (Kol. 3:16). Paulus uppmaning till de kristna i Kolosse – och på andra platser (4:16) – gäller också oss! Sången och musiken i den kristna kyrkan finns inte bara där för att skapa en god atmosfär och vara en inramning till Ordets förkunnelse. Nej, sången och musiken är en del av att vara kyrka, att vara Guds folk. Kristna i alla tider har sjungit och spelat musik. I Gamla testamentet möter vi också många musiker och många sånger. När en väckelse drar fram över ett land eller ett område finns sångerna med – ofta nya sånger som uttrycker de gamla sanningarna. Och i missionsarbetet är musiken viktig. Det tydligaste exemplet i ELM-BVs utlandsmission är stödet till musikskolan i Asmara, men det sjungs och musiceras också på andra håll. Jag hoppas i denna artikel kunna ge några inblickar i musiklivet i de lutherska församlingarna i Chiclayo, Peru.

 

Musikundervisning i Chiclayo

Under tre år var Tina Bak lärare i ”Danskskolen” i Chiclayo. Men i maj reste hennes elever till Danmark och Tina kunde gå in i flera andra uppgifter, bland annat när det gäller musik. Redan tidigare hade hon varit med i musikkommittén tillsammans med två representanter från församlingarna, och nu undervisar Tina några personer i ”kristen musik”, alltså om hur man tjänar i församlingen med musik, sångövning, klaviatur, etc.

 

Lovsångens plats i församlingen

Jag passade på att störa när Tina en eftermiddag undervisade Rebecka och Lety i Las Brisas. De träffas 2–3 gånger per vecka och Tina undervisar om lovsång och dess plats i församlingen, i sång och att leda sång, i musikteori och individuell träning. När jag frågar om varför man har musik i kyrkan blir det tyst. Jag försöker på nytt: ”Om vi inte sjöng under gudstjänsterna hur skulle det vara då?” Då svarar Rebecka snabbt: ”Dött. Musik är liv.” Och sedan kommer svaren snabbare: ”Av många skäl har vi musik i församlingen. För att lova Gud. För att vi tycker om det. För att undervisa och bygga upp varandra.” ”För att evangelisera! Många lägger märke till kyrkan för att de hör sången. Och andra som inte kommit på ett tag kommer tillbaka för att de hör någon sjunga sångerna.”

 

Sång om Jesus

Samtalet går vidare och till Tinas glädje understryker hennes elever att de lär sig mycket av studierna, och att det är nyttigt att reflektera och få en del fördjupade kunskaper, som de förhoppningsvis kan föra vidare. Jag frågar om de tycker att musiken i församlingarna är peruansk – eller om den känns importerad. Rebecka säger direkt att hon tycker bäst om de europeiska sångerna, som Santo, santo, santo (Lova Herren 5; Sv. ps. 3). Några sådana sånger finns i sångboken. Men det finns också mer genuina latinosånger och andinska tongångar, som andra uppskattar. Och så en del nyare sånger, översatta från engelska. Dem sjunger vi tillsammans med kristna i hela världen.

”Det finns nog sånger för alla i sångboken”, konstaterar de. Lety nämner att det finns sånger som nästan alltid föreslås om man lämnar det fritt att önska sånger. En sådan favorit heter Cuando en tu vida och handlar om hur vi får vända oss till Jesus när allt annat fallerar.

”Min favorit”, säger Rebecka, ”är Cuando recuerdo que murió por mí. (Den finns på engelska: When I remember that He Died for Me.) Den sången påminner mig om vad Jesus gjort för mig, och den passar både när jag känner mig nere och när jag är glad.”

 

Barnkör i Las Brisas

Lety har börjat med en barnkör i Las Brisas. Först med övning på söndagseftermiddagarna, men efter några veckor var det inte så många som kom. Det var svårt att samla barnen i kyrkan igen efter att ha varit där på förmiddagen. Så nu försöker hon i stället med att bjuda in till kören efter ”söndagsskolan”, som i Las Brisas är på lördagsförmiddagen. Många barn kommer då till kyrkan, och med tanke på med vilken glädje de sjunger de välkända sångerna på barnsamlingen, så kan jag tänka mig att flera vill fortsätta en timme till efter att ha haft lektion och gruppsamling.

 

Ny sångbok på gång

Rebecka är, liksom Tina, med i musikkommittén. De har inlett ett arbete med att revidera sångboken som används i församlingarna. Man går igenom sångboken som den ser ut i dag och man lyssnar in vilka sånger som används i församlingarna. Finns det sånger som inte alls används? Ska de i så fall uteslutas, eller ska de få vara kvar och lanseras på nytt? Några sånger är innehållsmässigt tveksamma – kan de kanske skrivas om? Nästa steg, som man också påbörjat, är att samla in förslag på nya sånger som skulle kunna passa in i en ny sångbok. Den lutherska kyrkan i södra Peru har en egen sångbok. Några sånger från den kan berika sången hos oss i Chiclayo, men alla passar inte.

Det är ett stort projekt att ta fram en reviderad sångbok. Men både Rebecka och Tina verkar se det som en förmån att få vara med. Musiken är viktig för dem!

 

Evangelisera med musik

I församlingarna i Las Brisas och Las Lomas finns det flera medlemmar som spelar gitarr på söndagens gudstjänst, ibland kompar någon med ackord på keyboard och så finns det tamburiner och enkla trummor. På barn- och ungdomssamlingarna under veckan är sången förstås också en viktig och naturlig del. I San Antonio är musiklivet ännu mer intensivt. Flera av ungdomarna i församlingen är musikaliskt begåvade och lägger ner mycket tid på att öva och på att spela tillsammans. För ett år sedan bildade man gruppen ”Budbärarna”, med visionen att kunna evangelisera med sin musik. Några tillfällen har man fått, bland annat fick de en inbjudan till att spela på en skola där några av dem går. Aldrig tidigare hade någon representant från en evangelisk kyrka fått vara med på något arrangemang på skolan! Ibland spelar Budbärarna akustiskt med gitarrer och trumma, ibland i-pluggat med elgitarrer, keyboard och fullt trumset. Den 11 november firar gruppen sin ettårsdag, och man har bjudit in sina kristna syskon i Las Brisas och Las Lomas till en specialgudstjänst. En med mycket, mycket musik.

Erik J Andersson

Missionär i Chiclayo, Peru

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan