Mission till miljoner

Det var i mitten av augusti som Norea Radio Sverige hade sin sommarkonferens i Åsljunga med temat Sändningstid: Radiomission inför 2000-talet. Ett hundratal personer, inklusive deltagare från Finland och Danmark, samlades. Det var dagar då Herrens verk bland miljoner och åter miljoner människor lyftes fram.

 

INDIEN

Från Indien kom George Philip, ledare för Trans World Radio (TWR) och P Selvaraj, ledare för den nationella uppföljningsorganisationen Vishwa Vani. I detta land, vars invånarantal har passerat en miljard människor, finns en hunger efter Guds ord.

Selvaraj berättade om tonåringen som var med i djungelns gerillaband. Under sina vandringar knäppte den unge mannen på sin transistorradio, fick höra och blev gripen av evangeliets budskap. Han kom till tro, återvände till sin hemby, där i stort sett allt folket nu omvänt sig till Kristus.

I dag är denne man med i ett team på 700 evangelister, som åker till platser där en kärna av nykristna finns. Evangelisterna bistår med undervisning, och en församling bildas. När denna fått över 200 medlemmar delas den och tillväxten multipliceras. Minst en ny församling bildas varje vecka i denna väckelse, som går fram där radioprogrammen sänds.

IRAN

– 75 % av lyssnarbreven från Iran kommer från studenter. Från vart och ett av landets 5 000 byar och städer har det kommit lyssnarbrev.

Det berättar Tony Estaidi, som leder radioarbetet på farsi eller persiska. (Många har läst boken Tony, kommandosoldaten.) Tony och hans fru Iris var i Åsljunga och berättade om fortsättningen av denna evanglisation.

Här var också Hamida Valand, som i egenskap av flykting kommit till Norge. I en vision hade hon som barn mött Kristus. I det nya landet lärde hon känna Kristus som sin Frälsare. Hamida berättade mycket om de troendes situation i Iran.

Radion går igenom gränser som regimer kan sätta – för att nå människor, som hungrar efter att lära känna sin Skapares försoningsväg.

 

ISRAEL

För drygt ett år sedan började TWR sändningar på hebreiska. Messianska judar producerar program som sänds dagligen. De bygger på en judisk kultur, med ett klart evangelium. Programmen har mött mycket god respons men också opposition. Inte heller här utan hot och fara för de involverades liv.

Det var Jim Agens från TWR:s Europa- avdelning som delgav oss rapporter från Israel, liksom från de större perspektiven i Trans World Radios arbete.

 

PROJEKT HANNAH

Från TWR kom också Edmund Spieker, som varit ledare för Sydostasiens radioarbete. Hans hustru Marlie är initiativtagare till Hanna-projektet, radioprogram som vänder sig till kvinnor, i första hand i Sydostasiens länder. Marlie Spieker talade om inbördeskrig, våld och grymhet, som finns i varje kvinnas egen och nära erfarenhet. Programmen talar på ett innerligt sätt om det mod, det hopp och den räddning som finns i Kristus.

Ann-Mari Wiberg

FAKTA

  • Arbetet med Norea Radio Sverige började 1993.
  • Curt Westman började i norsk regi att producera Vägen genom Bibeln.
  • 1997 bildades Norea Radio Sverige som en självständig förening.
  • Norea Radio Sverige är svensk samarbetspartner till Trans’ World Radio.

 

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan