Vägen framåt

Vi har på nytt fått uppleva passionstiden, då vi får följa världens Frälsare, Jesus Kristus, till Jerusalem.

När Jesus börjar förklara sitt förestående lidande för lärjungarna opponerar sig Petrus. Detta får inte hända! säger han, men blir på det allvarligaste tillrättavisad av Kristus själv: ”Gå bort ifrån mig, Satan. Du tänker inte Guds tankar utan människotankar.”

På andligt område finns det många ”petrusar” i vår tid. När man inte förstår eller sätter tilltro till Guds ord, blir aktiviteten stor i tänkande på människosätt. Det gäller att upptäcka sig själv och alla goda resurser och finna nya vägar.

Men Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet.” Det finns alltså endast en väg till liv.

Varför börjar man då tänka annorlunda? Jo, när Guds ords auktoritet och alla lärosatser är borta, blir fältet fritt för mänskliga tankar, och då kan resultatet bli vad som helst, även om det är tänkt i välmening.

Vad skall då den göra som vill hålla sig till Guds tankar? – Vi har ju alla en Petrus inom oss, som vill hjälpa Gud med våra tankar. Det är en fara.

Vi brukar sätta oss i lugn och ro och lyssna till predikan och slipper att ”sortera” i förkunnelsen och uppskattar också den goda sociala samvaron. Vi uppmanar våra ungdomar att söka sig till denna gemenskap. Visst är det rätt och vi skall fortsätta med det! Allt detta är förmåner som inte kan ersättas med annat. Det är nåd av Gud.

Men det räcker inte att endast vara med. Är vi inte rätt så ”lama” andligen? Varför föreslår inte åhörarna oftare en sång efter predikan eller vittnar något om sin Frälsare? Det vore välkommet!

Luther säger på något ställe att han dagligen tog för sig Tio Guds bud, Trons artiklar med förklaringar och Fader vår. Tänk om vi skulle göra likadant! Det skulle bli till stor välsignelse för oss själva, hemmet, arbetsplatsen och våra styrelser och föreningar, ja, för Kristi Kyrka. Då skulle det bli alldeles underbart att följa Jesus till Jerusalem. Så blev det också för Petrus.

Ska vi alla pröva att följa Luthers exempel ett år framåt och börja i dag? Det skadar oss inte. Låt oss försöka! Jag skall bättra mig och vill göra det.

O Jesu, det blodet som talar så milt,
ditt blod, som från korset flöt neder,
giv, att det på mig ej må bliva förspillt.
På dig jag förtröstar och beder:
Gud vare mig syndare nådig!

Fride Månsson, ordf. i ELM SV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan