ANDEN visar vägen

Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd.  Joh.16:5–11

Jesus är på väg att lämna sina lärjungar. Efter hans himmelsfärd går kyrkan in i en ny epok där Jesus inte längre går bredvid dem som en fysisk människa.
I stället lovar han sända Hjälparen, den helige Ande, som ska visa vad synd och vad rättfärdighet verkligen är och hur domen påverkar våra liv.

… om synd. Ordet för synd i texten betyder att missa målet. Våra mål i livet formar oss och hur vi lever. Vi kan tänka på en sprinter som sätter upp ett mål vid sidan av banan och springer dit när startskottet går. Inte nog med att han diskas, han har dessutom mycket svårare att springa där det inte är tänkt att han ska springa.
Målet i våra liv är uttryckta av Guds längtan efter oss. Han som är alltings början ville ditt liv. Men han vill mer än så. Han vill vara en del av ditt liv och ha en gemenskap där ni växer närmare och närmare varandra. För att göra sin kärlek synlig för oss sände han Jesus till jorden som länken mellan dig och Gud. Att springa mot ”rätt mål” är att tro på Jesus och allt han gjort och gör för dig. Därför vill den helige Ande hjälpa dig att tro och göra Jesus levande i ditt liv.

… om rättfärdighet. Alla har vi en uppfattning om att en universell lag eller moral bör gälla. Frågar man olika människor får man olika tankar på vad som är rätt och fel, men också en del gemensamma tankar. Din idé om lagbok kanske också varierar beroende på vem det är som du bedömer …
Gud har också en lag som han har gjort känd. Den är lika för alla, och den lagboken är mycket tjockare än vad någon annans är. Anledningen till att den är mycket större är att den ser till hjärtat och vad vi tänker. Varje motiv till det vi gör. När vi bedöms utifrån den står det samma sak för alla: brottslig. Men det finns en, Jesus, som har hållit hela lagen med alla klausuler och mer än så. Han tog påföljderna för alla våra brott mot denna lag. Alla någonsin!
Själva kvittot på att det är betalat, att brotten är sonade, är att Jesus uppstod igen och nu lever hos Gud. Om denna uppståndelse inte skett är allt bluff och vi är fortfarande under påföljden av våra brott. ”Men nu har Kristus uppstått”, skriver Paulus i 1 Kor. 15:20. Denna rättfärdighet, denna laguppfyllelse, är din trots att Jesus inte är synlig hos oss längre. Därför vill den helige Ande hjälpa dig, oavsett din situation, att mer och mer ta till dig rättfärdigheten från Gud som din.

… om dom. När vi ser ut över världen i dag känns det konstigt att denna världens furste, den onde, redan skulle vara dömd. Våld och ondska tycks genomsyra mycket och växa i skala. Men vad betyder domen egentligen? Domen betyder att påföljder kommer men säger ingenting om när. Vi tror att Jesus en gång ska komma tillbaka och att den onde redan är dömd och en dag kommer att få sitt slutliga straff. Detta måste få konsekvenser för hur du lever ditt vanliga liv. Men problemet är att vi förlorar helhetsbilden genom att skärpedjupet i våra liv förkortas och fokus hamnar på en viss tid. Därför vill den helige Ande hjälpa oss att leva livet i nuet, medvetna om slutet.

Du missar målet titt som tätt, men du har en laguppfyllelse som är din för Jesus skull och en dag kommer han tillbaka för att döma och göra slut på ondskan.

Bön: Jesus tack för vad du gjort för mig. Du har både skapat mig och tagit mitt straff. Lär mig att leva i din efterföljd med målet, evig gemenskap med dig i fokus.

Samuel Bengtsson, ELM-predikant och studerande, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan