I dag ser jag tillbaka och framåt

Under påskhelgen hade jag förmånen att vara med på ett läger i Falketorp Missionsgård på Vikbolandet. Inte minst sångarglädjen var påtaglig – inte så underligt med tanke på påsksångernas budskap. Det var så gott att få sjunga in påskens budskap i hjärtat!

Under påskhelgen hade jag förmånen att vara med på ett läger i Falketorp Missionsgård på Vikbolandet. Inte minst sångarglädjen var påtaglig – inte så underligt med tanke på påsksångernas budskap. Det var så gott att få sjunga in påskens budskap i hjärtat!

Starkast intryck gjorde jubelsången under Påskdagens gudstjänst i Östra Husby kyrka! Ett par tre hundra gudstjänstdeltagare klämde i maximalt, ledda av ett väldigt orgelspel. ”Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd!” ”Upp, min tunga, att lovsjunga…” ”Kristus lever, underbara ord…” osv.

Påsksången i kyrkan är ett minne som lär dröja sig kvar länge. Och det är ett minne som får mig att se framåt och längta efter den dag då alla Kristustrogna har fått följa Jesus i en uppståndelse som hans och jublar av fröjd hemma hos Gud. Vilken glädjesång det ska bli, om Jesus – Lammet, som vann seger!

Då kommer jubelsången i Östra Husby kyrka att te sig endast som en svag föraning om vad som skulle komma!

”Så skall alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom!”

”Och så skall vi alltid få vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord!”

Fredrik Carlsson, redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan