Gud, låt ett under hända!

Gud, låt ett under hända!
O, att din eld finge tända
en moteld i detta land
mot ondskans präriebrand!
Splittrad och svag är din kyrka,
bruten vår inre styrka,
vanmakten trycker oss ner.
Tänd reningens eld, vi ber!
Helige Ande, tänd oss!
Hela och rena och sänd oss
ut med ditt rikes bud!
Förlåt oss vår tveksamhet, Gud!
Gud, låt ett under hända!
Låt över marker, som brända
och döda och skövlade står,
komma en Andens vår!
Hans Hallebo (1971)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan