Kategori: Maj 1999

Gud, låt ett under hända!

Gud, låt ett under hända! O, att din eld finge tända en moteld i detta land mot ondskans präriebrand! Splittrad och svag är din kyrka, bruten vår inre styrka, vanmakten trycker oss ner. Tänd reningens eld, vi ber! Helige Ande, tänd oss! Hela och rena och sänd oss ut med… Läs hela artikeln »

I Guds ords tjänst

Fride Månsson, Ängelholm, avslutar sitt ordförandeskap i Åhus Missionsgårds
styrelse med att intervjua det nya föreståndarpar som tillträder tjänsten i sommar.

Missionsfältens människor är här

Det är som en vandring genom världen. Vi möter greker, jugoslaver, albaner, turkar, irakier, etiopier, somalier… De kommer klädda i varma täckjackor, med kavaj och slips, med fezen på ett svarthårigt huvud, med slöjan draperad över den fotsida manteln. Bland tegel- och betonghusen i Rosengård i Malmö träffar du dem. I detta område ligger procenten invandrare på 75‒80, i vissa kvarter på 99%. I en skola med drygt 1 000 elever finns 25 svenska barn! I Rosengård är hundra nationaliteter representerade. Här bor Per Henrik och Desirée Sandahl och sonen Josef på drygt ett år. – Vi har en missionskallelse, och här är vi nu, säger familjen Sandahl.

Recensioner

STORA BEFRIELSEN FRÅN KRISTEN TRO – en granskning av liberal teologi i Svenska kyrkan, med utgångspunkt i Befrielsen, av Per-Anders Grunnan. Lutherstiftelsens förlag. 102 sid. Författaren, som är redaktionssekreterare på tidningen Kyrka och Folk, ställer fram i ljuset Befrielsen – Stora boken om kristen tro, utgiven 1993 av Svenska kyrkans… Läs hela artikeln »

Galaterbrevet

Jesus visade med sitt liv och verk vad fångenskap är och vad frihet är. Det är detta Paulus poängterar så starkt i kap. 4, då han skriver: ”När tiden var fullbordad, sände Gud sin Son. Han föddes av kvinna och blev ställd under lagen för att friköpa dem som stod… Läs hela artikeln »

Vardag och fest i Falketorp

På Falketorp missionsgård upplever vi en vår full med aktiviteter. Eftersom vi ser fram emot MBV:s årsmöte i juni, har vi haft fler arbetsdagar än vanligt. En arbetsdag är en lördag mellan tio och tre, då det sjuder av liv i varje vrå på missionsgården. Liten och stor, ung och… Läs hela artikeln »

På återbesök i Etiopien

Missionärsparet Sture och Elsie Bengtsson från Ingelsträde i Skåne har tillsammans med sonen Samuel tillbringat några veckor bland sina vänner i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt). Några av deras intryck förmedlas här av Elsie.

Den minnesvärda resan

I aprilnumret berättade Per-Martin Hjort om en resa till Kenya som sex elever vid Strandhems Bibelskola företagit. Efter hemkomsten har de fått svara på tre frågor: Hur kom det sig att det blev en kenyaresa? Hur upplevde du resan och besöket? Vad gjorde särskilt intryck på dig? Ur elevernas svar saxar vi följande:

Missionsnytt

Kenya Vid sammanträde i MBV:s Missionsråd den 27 mars presenterades en inbjudan, som sänts till samtliga understödjande missionsorganisationer, med uppmuntran att sända delegater till den Evangelisk- Lutherska Kyrkans i Kenya (ELCK) årsmöte den 21‒23 april. Det beslutades att undertecknad skulle resa som MBV:s representant till årsmötet. Erling Hansson, missionär i… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

I klartext Den serbiska nationalismen uppträder gärna hand i hand med kyrkan, men vår ortodoxa kyrka är mer hednisk än kristen, den har mer med naturreligioner än med Bibeln att göra. Varken serber eller albaner är särskilt religiösa folk, snarare har då religionen betydelse för deras nationella medvetenhet. Men slaget… Läs hela artikeln »