Gör upp din sak med Gud!

Hans Erik Nissen, präst och lärare på Luthersk Missions folkhögskola i Hillerød, Danmark, gav för några år sedan ut en andaktsbok med dagliga betraktelser – Et er nødvendigt. Översättningen till svenska är klar och boken kommer snart att ges ut på BV-Förlag i samarbete med Luthersk Litteratur-Mission. Nedan följer ett smakprov – ett allvarligt stycke, som stämmer till eftertanke inför Domssöndagen, den som avslutar kyrkoåret såväl som den slutgiltiga.

När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet HERREN, sin Gud. 1 Kung. 11:4. Hurdan blir du när du blir gammal? Blir du from och gudfruktig? Blir du en helig människa?

Kommer det att bli så, att du tillbringar livets höst inför Guds ansikte? Kommer dina lediga stunder att användas till bön?

Det finns många falska drömmar om hur kristenlivet skall gestalta sig när man blir gammal. I det flesta fall bibehåller man emellertid den inriktning som grundlagts i ungdomsåren och fullföljts vid mogen ålder.

Så var det för Salomo. Det finns mycket gott att säga om honom. På många sätt sökte han efter sanna andliga och mänskliga värden. Men han gjorde det inte på alla områden.

I kungalagen i 5 Mos. säger Herren att en kung inte får ”skaffa sig många hustrur”, ”inte skaffa sig mycket silver och guld” och ”inte skaffa sig många hästar”.

Dessa ord rättade sig Salomo inte efter. Under många år såg det ut att gå bra. Men hans liv fick en uppskakande avslutning. Han slutade som avgudadyrkare.

Salomos exempel väcker frågor: Har du slagit in på en kurs som för dig till helvetet när du blivit gammal? Finns det områden i ditt liv, där du inte lever efter Guds ord? Är du medveten om, att det kan ha skett ett avgörande fall i en kristens liv, även om allt ser ut att gå bra?

Det är hög tid att göra upp med synden, för ”när synden är fullmogen föder den död”, evig död. Och då är det för sent att vända om. Du får inte trösta dig med det du gör som är rätt och riktigt. Du får inte heller ursäkta och försvara någon synd i ditt liv.

Och du som är gammal: Det finns ännu tid till omvändelse. Även om det finns mycket i ditt liv som är förspillt och misslyckat, skall du veta, att det var syndare som Jesus kom för att frälsa. Och det finns rum hos Jesus. Hur långt bort du än har kommit, kan Jesus frälsa dig och allt kan bli väl.

I dag kallar Jesus på dig. Lämna dig helt åt honom! Då får ditt liv ett bättre slut än Salomos.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan