Kategori: November 1999

Tradition & förnyelse – kännetecken på en levande kyrka

Guds rike går fram på ett aldrig tidigare skådat sätt i dagens Etiopien. Vi har lyssnat till rapporter om och också med egna ögon sett hur väckelsen sprider sig bland unga och äldre, hur muslimer kommer till tro och låter sig döpas och hur församlingarna växer även inom den Lutherska… Läs hela artikeln »

Gör upp din sak med Gud!

Hans Erik Nissen, präst och lärare på Luthersk Missions folkhögskola i Hillerød, Danmark, gav för några år sedan ut en andaktsbok med dagliga betraktelser – Et er nødvendigt. Översättningen till svenska är klar och boken kommer snart att ges ut på BV-Förlag i samarbete med Luthersk Litteratur-Mission. Nedan följer ett… Läs hela artikeln »

Möte på två hjul

”Vill du åka motorcykel tillsammans med oss den 28‒29 augusti? Ny eller gammal MC spelar ingen roll…” Ja, så stod det i en annons i juninumret av Till Liv. Arrangörerna Göran Johansson och Arne Engström hade nog inte väntat sig ett så stort intresse. Det var nämligen många som hade… Läs hela artikeln »

Missionen i Kenya inför 2000-talet

Som till liv-läsare är du inte främmande för rubriken ”Ett nytt kapitel för missionen i Kenya”. Vi har tidigare i år (3/99) skrivit om MBV:s missionsarbete i Kenya och relationerna till den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK). Här följer en fortsatt redogörelse för den aktuella situationen.   BAKGRUND Det är… Läs hela artikeln »

Missionsfest i Göteborg

Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. ps. 133:1. Missionen – en värdemätare på hur levande en församling är. En församling utan missionsglöd kommer att upphöra. ”Mission på 2000-talet” var det ämne som förenade och skapade god gemenskap under en missionsdag i Göteborg lördagen den… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Eritrea I brev av den 19 augusti redogör Barnabas Mebrahtu för det gångna skolårets verksamhet vid musikskolan i Asmara. Av 75 sökande antogs 30 elever och under tiden 11 september 1998–30 maj 1999 lyckades 27 elever genomföra och avsluta kursen. I september startade en ny kurs till vilken 20 elever… Läs hela artikeln »

Hamlet eller Jesus?

Människor berättar berättelser för varandra. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Detta hör med till människans intellektuella höghet och är därmed en gåva given av Skaparen. Djur berättar inte.

Saxat & utblickar

Intressanta fynd I en artikel i dagen skriver Daniel Wärn om cancerforskaren Lennart Möller, intresserad av dykning och arkeologi, och hans fynd i Mellanöstern, på väg att dokumenteras i en populärvetenskaplig bok, som kommer att ges ut av det danska förlaget Scandinavia Publishing House. Möller har också en hel del… Läs hela artikeln »

Recensioner

TRETTON PREDIKNINGAR. Henrik Schartau. Lutherstiftelsen, Göteborg. Det finns ett antal predikosamlingar som getts ut efter Schartau, bland andra Femton predikningar och ett skriftermålstal. Den nyutgivna boken utgör en språklig bearbetning av huvuddelen av sistnämnda skrift, som kom ut 1831. Bearbetningen har gjort Schartaus innehållsrika predikningar mer lättillgängliga för nutida läsare…. Läs hela artikeln »

Från konventikelplakat till kvinnliga präster

År 1858 avskaffades konventikelplakatet som hade införts 1726. Det hade tillkommit för att förhindra icke-auktoriserade andliga sammankomster, ”konventiklar”, i hemmen.
Hundra år senare, 1958, efter en aggressiv kampanj i massmedia och diskreta men ganska hotfulla påtryckningar från staten, beslutade Svenska Kyrkan genom sitt kyrkomöte att införa kvinnliga präster. Mellan dessa båda beslut ligger det bara ett sekel – men det känns som två olika världar!
Vad hände egentligen under denna period, från mitten av 1800-talet fram till mitten på 1900-talet? Varför hände det? Och inte minst: på vilket sätt har utvecklingen då påverkat vår situation i dag? Det skall vi försöka belysa i denna artikel.