Recensioner

NOVEMBERTRÖST.

Diktsamling av Lotten Jürisoo. Eget förlag.

Författaren har mycket livserfarenhet att dela med sig av, och hon gör det i ord och form som manar till eftertanke. I denna diktsamling, som är författarens fjärde, ryms dikter om livets alla skiftningar. Allt från glädjefylld förundran över ett nyfött människobarn till vemod och sorg efter en älskad make. Även naturens rikedom besjungs i poetisk form. Starkast är dikterna som behandlar det mänskliga livets begränsningar.

Lena A-Artman

 

TILL EFTERTANKE av Jan Johansson.

Gratisskrift, utgiven av Luthersk Litteratur-Mission. 35 sid.

Denna småskrift, som är på drygt 30 tvåspaltiga A5-sidor, vänder sig till Guds barn, som i dessa yttersta tider är mer eller mindre sovande. (Se Matt. 25 om de tio jungfrurna.) Den tar upp ämnen som ”Demokrati och underordning”, ”Förförelser måste komma”, ”Församlingstukt”, ”Kverulanter, ledare och sanningssägare”, ”Det kristna hemmet” etc. och berör både den enskilde kristne och Guds församling på jorden.

Till eftertanke är både undervisande och starkt förmanande. Det är inte utan skäl som ”Det kristna hemmet” har fått störst utrymme i häftet. Situationen i församlingen – och även i samhället i stort – präglas nämligen i mycket hög grad av våra hem.

Som titeln anger, bör man studera denna skrift med eftertanke och under bön. Detta gäller för övrigt allt som har med Guds ord att göra och då särskilt vid läsning av Bibeln, som är Guds ofelbara ord.

Själv blev jag mycket gripen av Till eftertanke och vill därför anbefalla den varmt. ”Risken” finns att du råkar ut för samma sak. – Skulle du tvärtom reagera så, att du tycker det är en besser-wisser som skrivit den, rekommenderar jag dig att ta kontakt med författaren, för att om möjligt få tydligare förklarat vad han menar.

Lars Einarsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan