Etikett: Recensioner

Recensioner

Kungasönerna på marsch av Nils Ibstedt, Broby. Eget förlag. 288 sid. Denna mycket intressanta bok handlar om profeten Daniel och hans kamraters strapatsrika marsch från Jerusalem till Babylon under första fångenskapståget år 605 f.Kr. Det bestående intrycket vid läsning av boken är att författaren på ett fängslande och lärorikt sätt… Läs hela artikeln »

Recensioner

Kärlek, sanning och nåd Boken är egentligen skriven som en troslära för den ingermanländska evangelisk-lutherska kyrkan i Ryssland, där författaren Per-Anders Grunnan är lärare på kyrkans teologiska seminarium. Trosläran är tydligt evangelisk-luthersk och bygger på samma uppställning som Martin Luthers lilla katekes med dess fem huvudstycken – Tio Guds bud,… Läs hela artikeln »

Recensioner

INTE OORDNINGENS GUD. Redaktör Lena A. Artman. Utgiven av Svenska Kyrkans Fria Synod. 212 sid. Sjutton kvinnor och män har bidragit till innehållet, som är uppdelat i fem avsnitt: Patriarkalism – feminism, Guds goda ordning, Leva grundmönstret, Frihet och ordning samt Vägen vi går. ”Inför det arbete som för närvarande… Läs hela artikeln »

Recensioner

Som det bröd vi delar. Sånger till mässa med musik från Zimbabwe. Mia och Per Madestam m.fl. Som uppvuxen i Zimbabwe blir jag alltid glad när jag stöter på saker därifrån. Nu har en grupp svenskar kommit ut med en samling kyrkliga sånger från Zimbabwe. Det är ett glatt försök… Läs hela artikeln »

Recensioner

FRÅN FÖRKUNNARENS STUDIEKAMMARE av Aksel Valen-Sendstad. SLEF-Media, Finland. 122 sid. Aksel Valen-Sendstad från Norge har varit professor i systematisk teologi och religionsfilosofi vid Missionshögskolan i Stavanger och Menighetsfakulteten i Århus. Boken, som ursprungligen gavs ut på norska 1990, har översatts till svenska av Britt-Mari Andtfolk och Göran Stenlund och getts… Läs hela artikeln »

Recensioner

Bibelmanual. En hjälp att börja läsa av Sture Hallbjörner. Församlingsförlaget 1999. 47 sid. I samband med att en ny bibelöversättning utkom förra året, Bibel 2000, gav Församlingsförlaget påpassligt nog ut en ”bibelmanual”, alltså en bibelläsningshandbok, skriven av göteborgsprosten Sture Hallbjörner. Baksidestexten sammanfattar skriftens innehåll på följande sätt: ”Denna bibelmanual innehåller… Läs hela artikeln »

Recensioner

NOVEMBERTRÖST. Diktsamling av Lotten Jürisoo. Eget förlag. Författaren har mycket livserfarenhet att dela med sig av, och hon gör det i ord och form som manar till eftertanke. I denna diktsamling, som är författarens fjärde, ryms dikter om livets alla skiftningar. Allt från glädjefylld förundran över ett nyfött människobarn till… Läs hela artikeln »

Recensioner

VARSAMHETENS CREDO Diktsamling av Lars Thunberg. Proprius. Diktarens uppgift är att ge ord åt det vi anar men själva inte kan ge ord. En sådan diktare är Lars Thunberg. Hans nya diktsamling visar vilka möjligheter dikten – i denna mening – har. Varsamhetens credo är en trosbekännelse till en livshållning…. Läs hela artikeln »

Recensioner

TRETTON PREDIKNINGAR. Henrik Schartau. Lutherstiftelsen, Göteborg. Det finns ett antal predikosamlingar som getts ut efter Schartau, bland andra Femton predikningar och ett skriftermålstal. Den nyutgivna boken utgör en språklig bearbetning av huvuddelen av sistnämnda skrift, som kom ut 1831. Bearbetningen har gjort Schartaus innehållsrika predikningar mer lättillgängliga för nutida läsare…. Läs hela artikeln »

Recensioner

MISSIONENS HISTORIA GENOM 2000 ÅR av Carl- Erik Sahlberg. Bokförlaget Libris. 205 sid. ”Vi har aldrig varit så många kristna någonsin i världshistorien som denna stund.” Med denna entusiastiska ton börjar respektive slutar teol. dr., docenten och prästen Carl-Erik Sahlberg sin bok om evangeliets segertåg genom världen under närmare 2000… Läs hela artikeln »