Förvalta med ansvar!

Tänk på dig själv och din framtid! Spara, planera och investera! Det är uppmaningar och signaler som når oss alla så gott som dagligen! Jag behöver bara nämna erbjudandet att köpa Telia-aktier, uppmaningar till fondsparande och alla de erbjudanden som kommer när det gäller premiepensionen och avtalspensionen. På mitt skrivbord ligger en hel hög av dokument som jag måste gå igenom och ta ställning till!

Ur ett kristet perspektiv behöver detta inte vara fel. Vi skall självfallet tänka på vår framtid, vi skall spara och vi skall vara förutseende! Men det bör ha sin rätta plats med sin rätta prioritetsordning och ske i biblisk belysning! Låt mig få påminna om tre saker:

1. Pengar och ägodelar har en farlig makt. Vårt hjärta intas lätt av detta och vi skall komma ihåg: Ingen kan tjäna två herrar. ”Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande”. Så står det i 1 6:10.

2. Den jordiska rikedomen, ägodelarna (ja, låt oss göra det konkret: bankkontot, pensionsförsäkringen, obligationerna – eller vad det nu är) är inget att lita på. ”Fäst inte hjärtat vid rikedomen, även om den växer”, står det i Ps. 62:11. Dvs. förlita dig inte på detta. Det är inget som är fast och oföränderligt. Vi vet hur snabbt inflationen kan urholka ett bankkonto, och hur pass säkert är egentligen det framtida svenska pensionssystemet? Nej – allt detta är inget att trygga sig vid. Inte ens här på jorden och absolut inte inför evigheten.

3. Den jordiska rikedom som vi fått ta emot skall förvaltas. Vi har fått den till låns och vi skall förvalta den i enlighet med Guds vilja. Och Guds vilja är att vi skall dela med oss till dem som behöver det: ”Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till”, läser vi i Hebr. 13:16. Guds Ord uppmanar oss alltså inte att i första hand tänka på oss själva! Nej, Guds Ord uppmanar oss till offer och till att tänka på andra!

Gud vill ge oss och kan ge oss ett offervilligt sinne. Detta ser vi om vi läser vad Paulus i 2 Kor. 8:3–5 skriver om Makedoniens församlingar, som själva varit prövade av svår nöd men likväl mitt under sin djupa fattigdom med överflödande glädje givit rikliga gåvor till sina behövande kristna systrar och bröder i Jerusalem. Vad var hemligheten bakom detta? Ja, djupast sett var det Guds verk. Genom Guds nåd hade församlingarna i Makedonien fått ett nytt sinnelag och ett nytt synsätt: ”Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga”, står det bl.a.

Gud har satt in dig och mig i ett sammanhang där missionen – både i Sverige och utomlands – är viktig. Han har gett oss ett speciellt ansvar och särskilda verksamhetsområden. Låt oss inte ta det som något tungt och jobbigt utan komma ihåg att det är en förmån och en nåd! Det är nåd att få vara med och sprida budskapet om Jesus Kristus, världens Frälsare! Låt oss be Herren att han ger oss samma inställning till vårt uppdrag som församlingarna i Makedonien hade till sitt!

När det gäller missionen utomlands har vi under de senaste åren talat mycket om att gå vidare till nya områden med nya åtaganden och nya utmaningar. Evangeliet skall ut till onådda folk! Det är positivt och det är nödvändigt. Men vi får inte glömma vårt ansvar för det arbete som vi redan bedriver och stöder i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru.

Samtidigt konstaterar vi ofta, i MBV:s styrelse och i Missionsrådet, att våra ekonomiska resurser minskat. Skall vi nu både gå vidare och på rätt sätt ta ansvar för det arbete som vi redan stöder, i Sverige och utomlands, så måste du och jag inse vårt ansvar! Vi får inte glömma att dela med oss av det överflöd som vi faktiskt har! Han som har gett oss allt, ja som till och med har gett sitt liv för oss, säger så här: Det som ni har fått som gåva, ge det som gåva!

Bengt Hjort, ordf. i missionsrådet

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan