Internet – fara eller frälsare?

Internet är över oss. Överallt ser man dessa konstiga beteckningar och nya ord. Dessutom verkar det mest vara skräp och till och med nattsvart ondska som finns där, samlad och lättåtkomlig. Jag tror att det är ännu ett av djävulens verktyg!

Eller…

Internet är här! Du har hela världen i din hand, och möjligheterna är obegränsade! Om du vill läsa nyheter från Afrika kan du göra det på din dator, och att beställa biljetter från SJ är hur lätt som helst. Dessutom verkar kristenheten närmast överrepresenterad på nätet – jag tror att Internet är ett verktyg som Gud använder för att föra fler människor till sig!

Vad är egentligen rätt och vad är fel, när det gäller den nya tekniken och dess användning? Finns det någon ståndpunkt jag som kristen bör ha i frågan? Är det enbart juridiska och etiska frågor som ska debatteras, eller är det dags att prata om Internet ur ett kristet perspektiv?

Informationstekniken (IT) kommer att förändra (och har förändrat) hela vårt samhälle, liksom bilen och bilismen en gång gjorde det. IT är ett utvecklingssteg för mänskligheten, på gott och på ont. Därför kan det inte bara avfärdas som en modefluga, utan måste tas på allvar. Som kristna bör vi vara medvetna om detta, och känna till riskerna.

VAD HANDLAR INTERNET OCH IT OM?

Låt oss börja med några grundläggande förklaringar, för att bjuda in fler människor i diskussionen. Internet är ett samlande begrepp för datorer över hela världen, som är sammankopplade i nätverk. En persondator kan till exempel enkelt kopplas in på ”nätet” med hjälp av ett modem, som kan sända och ta emot signaler via det vanliga telefonnätet. En annan möjlighet är att vara uppkopplad med ”bredband”. Detta måste förvisso inte vara breda kablar, utan betecknar en teknik att föra över stora mängder data på kort tid. Med denna teknik blir det möjligt att se på film via Internet, eller att från ett laboratorium i Sverige styra och utnyttja ett observatorium i Sydamerika – för att nämna några exempel.

IT är samlingsnamnet för hela den tekniska struktur som gör denna kommunikation möjlig – datorer, modem, programvara etc. För att använda en enkel liknelse, kan vi säga att IT är bilismen och Internet det världsomspännande vägnätet – inklusive färjetrafik och fraktflygplan. Hemdatorn får i liknelsen vara bilen, som kan ta dig till de flesta av världens byar – eller till radiohandlaren runt hörnet i ditt kvarter. ”Resmålet” på Internet är oftast en så kallad hemsida, som kan innehålla information i text, bilder och ljud. På en hemsida finns det länkar som för vidare till andra sidor, och på det viset kan man sitta vid datorn och ”surfa” fram över hela världen.

 

PÅ GOTT OCH ONT

Nu kan vi fortsätta med konstaterandet att informationstekniken inte är god. Den är inte heller ond, på samma sätt som bilismen varken är ond eller god. IT, och Internet, kan dock använ das till både ont och gott! Precis som bilismen varje år ger upphov till död och lidande, finns det stora möjligheter att sprida ondska via Internet. Det är svårt att spåra upphovet till vissa hemsidor, och därför frodas ljusskygg verksamhet.

Några exempel: Internet är en vanlig väg att låta kallelser gå till olagliga marscher eller husockupationer. Pedofiler får sitt lystmäte på nätet, eftersom man här kan hitta tusentals bilder på barn som utnyttjas sexuellt. Om man av någon anledning vill tillverka en bomb, finns receptet på Internet, liksom otaliga sidor med ärekränkande beskrivningar av och bilder på offentliga personer.

Med hjälp av informationstekniken kan också känsliga datasystem slås ut. Ingen som är kopplad till Internet kan gå riktigt säker – det finns virus som kommer med e-post och slår ut hela din dator. Bankers datasystem kan fås att löpa amok, och kraftverkens övervakningssystem kan manipuleras. Listan kan göras lång på ondska som får direkt utlopp via Internet.

 

EN VARNING FÖR MILJÖFÖRSTÖRING

Bilismen dödar inte bara ögonblickligt i olyckor, utan även genom den pågående nersmutsningen av Guds skapelse och vår miljö. På samma sätt är det med informationstekniken – den kan användas till att gradvis bryta ner motstånd mot synden, och stegvis föra oss längre från Gud. Ett exempel på detta är pornografi på Internet.

Utbudet av pornografi är förödande stort! Här ligger kanske en av de största farorna för dig som är kristen – plötsligt kan datorn föra in tidigare helt otänkbara bilder och filmer i ditt hem. Motståndet är mindre, när det bara gäller att klicka på en länk på en internetsida, jämfört med att gå till butiken och köpa en porrtidning eller hyra en film och stoppa in i videon.

Pornografi är värd endast avsky. Få saker kan vrida dina tankar så som porrbilder, och människosynen som presenteras är motsatt den som Guds kärlek ger oss. Förutom att du långsamt förstör dina känsliga sensorer när du surfar bland porren, så blir du en välkommen siffra i statistiken hos dem som tjänar pengar på den förnedrande porrindustrin.

Därför – stå emot utvecklingen och vägra befatta dig med pornografin! Be Gud om hjälp att stå emot alla frestelser, som blir så lätta att falla för när du surfar på nätet.

Det finns också möjlighet att spärra datorn för vissa typer av sidor, med hjälp av program som filtrerar informationen som laddas hem.

 

MEDEL I ARBETET FÖR GUDS RIKE

Trots all ondska kan Internet användas i Guds tjänst. Kristenheten är väl representerad på nätet, och det finns många kristna hemsidor med gott innehåll. Du kan läsa och söka i Bibeln på nätet, och till exempel få dagliga andakter hemskickade med epost. Det finns möjligheter att diskutera trosfrågor med människor i hela världen, och att söka information om den kristna verksamheten på varje ort.

Be Gud om att fler människor ska hitta till ”Jesus-märkta” hemsidor, och att fler kristna engageras i missionsarbetet på Internet!

En kort sammanfattning: Internet kan sägas vara en spegling av människan. Där finns mycket ondska, men Gud kan verka även där. I den enorma mängden av information på Internet, finns även Gud närvarande.

Information är inte det samma som kunskap. Först när du tillgodogjort dig informationen, äger du kunskap. Men kunskap är inte det samma som klokhet– först när kunskapen kombinerats med erfarenhet, kan klokheten växa fram.

I det kristna livet är det på samma sätt. En stängd Bibel innehåller lika mycket information som en öppen, men det är först när du öppnar och läser som du kan få kunskap om Gud och om dig själv. Med denna kunskap kan du börja leva i efterföljelse, och genom den Helige Ande kan du växa i tro och helgelse!

Sven Einarsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan