Redaktören har ordet

Att som den rike mannen i Jesu berättelse varenda dag klä sig i purpur och fint linne och leva i glädje och fest fyller inte något verkligt livsbehov för någon människa. Däremot behöver vi alla dagligen omvända oss till Gud. Så djupt tog fallet att vi varje dag har behov av att ”i ånger och tro” vända oss ”från synden till Kristus” (Lilla kat.) Därtill behöver vi hjälp av Guds lag, som avslöjar vår synd och driver oss till Frälsaren, som ensam kan förlåta synder. Om dessa ting undervisar Sture Hallbjörner och Stefan Nyholm. Två gammaltestamentliga böcker blir belysta på de följande sidorna: Berit Simonsson skriver om Höga Visan och dess ”dubbla budskap”. Fredrik Hector ger under Öppet Forum sin och Hugo Odebergs syn på Predikaren.

Peru betraktas i allmänhet som ett kristet land. Helene Koefoed Jespersen berättar från Chiclayo hur det i verkligheten förhåller sig med den saken och visar att missionsbehoven är lika stora i Peru som de börjar bli i Sverige.

Göran Stenlund ger en bild av de bibel- och bekännelsetrognas situation i Finland – ljusare än hos oss! – och Thomas Nilsson iakttar med föreståndarögon – och glädje – sydsvenska ungdomar på läger.

”Purpur och fint linne” hör, som sagt, inte till det oumbärliga. Däremot är missionsarbetet på alla fronter beroende av frivilliga gåvor. Hoppas läsarna inte tröttnar på de vädjanden som regelbundet kommer från olika organisationers styrelser! I detta nummer redogör också tidningsstyrelsens ordförande för det ekonomiska läget på tidningsfronten. Våra produktionsvillkor är så förmånliga att vi bara skulle behöva 700 prenumeranter till. Vi tror att våra värderade läsare kan hjälpa oss att hitta åtskilliga av dem!

Detta nummer slutar med orden i Erik H. Perssons bön till Herren Jesus ”om blott jag är din”. Det är det enda nödvändiga!

Foto: –