Redaktören har ordet

Nu längtar vi efter våren. Kanske också efter en andlig vår? I våra egna liv och i församlingens. Med det ljus och den värme som bara frälsningsvisshet kan ge.

Förutsättningar finns. Grunden till trons visshet är redan lagd i Kristi slutförda frälsningsverk. Evangelium har kraft att övertyga. Det är bara det att ingen människa bryr sig om det glada budskapet förrän buden i Guds heliga lag har fått driva henne till Kristus. Katekesen kan hjälpa oss. Den börjar med att tydligt förklara Guds omutliga krav. Möt våren med doktor Martin Luthers Lilla katekes! (I nästa nummer inleds en artikelserie om katekesen.)

Det här numret tar oss med till Peru, där MBV har haft missionärer sedan 1994. Vi får också stifta närmare bekantskap med en outtröttlig radiomissionär.

I en tid av fortgående avkristning växer den kristna familjens ansvar i uppdraget att vara världens ljus och jordens salt, ”som uppehåller världen trots dennas moraliska och religiösa förfall” (Hugo Odeberg). En ung författare skriver om det kristna hemmet som en resurs för livet. Och en småbarnsmamma berättar…

Asken är ett träd som släpper igenom mycket ljus. En annan ung skribent har gjort ett reportage om KUS:s ledarutbildning, som antagit just beteckningen ”Asken” och som har målsättningen att Kristus, Världens Ljus, ska få lysa genom ungdomsledarna andra unga människor till vägledning.

Våren är på väg! Det våras för Guds barn…

”Det kommer en dag, och då blir det vår, då lösas de jordiska banden.”

Sam-Arne Nilsson

Foto: –