Vad sa biskopen?

Några punkter från Bertil E. Gärtners predikan över Mark. 4:35–41 vid Linköpingsmötet

Några punkter från Bertil E. Gärtners predikan över Mark. 4:35–41 vid Linköpingsmötet

Jesus visade att han är herre över Guds skapelse. Lärjungarna kände närheten av det gudomliga och frågade: ”Vem är han?” Människorna trodde att han bara var en människa och en profet. En gång ställde Jesus frågan till sina lärjungar. Då fick den första stora bekännelsen form: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Det var inget som Petrus hade funderat ut. Jesus sade till honom: ”Ingen av kött och blod har uppenbarat det för dig utan min Fader i himmelen.”

Det är allvarligt att man så sällan får höra ordet ”Frälsare” om Jesus. Bekännelsen till Jesus att han är Herre betyder att han är den uppståndne och levande Frälsaren, som har försonat världens synder på sitt kors. Med denna bekännelse står eller faller Kristi kyrka. ”Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.”

Bekännelsen att Jesus är Herre är grunden till att vi vågar tro att Bibeln verkligen är Guds ord. Auktoriteten i den Heliga Skrift ligger i detta att det är Gud som talar och att han har talat i Jesus Kristus.

Jag bedömer vår kyrkas situation som allvarlig i dag. Främlingskapet för Gud och Jesus i vårt svenska folk blir bara större. Kunskaperna i kristen tro rinner lätt ut som vatten i en trasig spann, när man överöses av sådant som inte är kristet i massmedier och på annat sätt. Då väntar vi att alla kristna skall satsa allt man äger på att föra ut budskapet om Jesus och föra människor tillbaka till honom, så att han på nytt blir älskad, mottagen och bekänd.

Det är inte något gott tecken när man får höra ledare säga: ”De där som håller sig till Bibeln, biblicisterna, har vi inte mycket nytta av.” Det är tvärtom. Jag tror att vi behöver små celler här och var i vårt land, där troende människor kommer samman för att stärka varandra och bedja tillsammans. Så kan Kristi kyrka börja leva på nytt, inte uppifrån genom påbud, utan underifrån genom att Anden verkar på människors själar. Kristen tro är att våga överlåta sitt liv åt den Jesus som är Herre och ta emot hans välsignelse över hela livet men också att föra Ordet vidare till andra. Det är precis detta som Linköpingsmötet vill uppmuntra till. Gläd er att ha en sådan Herre som Jesus! Ta emot frimodigheten i livet och följ honom mera klart! Hjälp till med att föra ut evangeliets välsignelser! Vi måste lyda Kristi generalorder: Gör alla till lärjungar.

Martin Luther predikade en gång över denna text. Han hade som tema: ”När man tar Kristus i båten blir det storm.” Blir vår bekännelse hel och hållen till Kristus i våra liv, får vi räkna med att det blåser upp lite grann. Det inger oss ingen oro alls. Låt dem som följer med tidens strömningar stämpla mig och er andre som bakåtsträvare! Jesus frågade lärjungarna: ”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” När man ser att det börjar att blåsa upp och man frågar: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?” då vet vi att Jesus har situationen i sin hand. Vi behöver inte vara rädda. Vi är frimodiga. Kristus går med oss och vi bekänner frimodigt både med munnen och med våra liv: ”Jesus är Herre!”

Vid bandspelaren:

Harald Waldemarson, Vikbolandet

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan