Etikett: Linköpingsmöte

Var inte rädda – framåt i tro

Det tredje och enligt planerna sista Linköpingsmötet levde på många sätt upp till sitt dubbla tema: Var inte rädda – framåt i tro.

Vad sa biskopen?

Några punkter från Bertil E. Gärtners predikan över Mark. 4:35–41 vid Linköpingsmötet

”Människor måste få uppmuntran”

Ett par tusen människor hade hörsammat inbjudan till L 2000 den 11–12 november. Mötets teologiska inriktning var på förhand angiven i Grund & gränser II och programmet infriade högt ställda förväntningar hos alla deltagare som sörjer över den andliga krisen i vårt land. Men vem är denne orädde man, som i stället för att njuta sitt otium arbetar hårt och utsätter sig för världens förakt för att samla människor och uppmuntra dem att hålla fast vid bekännelsen ”Jesus är Herre” och vara trogna i sina egna sammanhang? Till Liv har bett en av de talrika ungdomar som deltog i Linköpingsmötet att göra en intervju med biskop em. Bertil E. Gärtner.

Glöm aldrig kraften i Guds nåd!

Stormötet L 2000 har skänkt glädje i Herren men även stämt till eftertanke. Omkring 2 000 människor samlades några höstdagar under temat ”Jesus är Herre!”

Jesus är Herre – några tankar inför L 2000

Med tanke på Linköpingsmötet den 11–12 november har redaktionen bett Eva och Josef Appell att intervjua Tord Nordblom, kyrkoherde i Spekeröd i Göteborgs stift. Vad ser denne kyrkans man som löftesrikt respektive oroande inför framtiden?

Varför bjuda in till ett nytt Linköpingsmöte?

Det är Oasbladet som inför det planerade mötet L 2000 den 11 och 12 november ställt frågan till biskop Bertil Gärtner och även gett Till Liv tillstånd att publicera hans svar.

Landsmötet i Linköping den 8‒9 november 1997

Det slog mig att människor inte såg ut riktigt som vanligt. Tänk på alla dessa slutna, hårda, tunga, uttryckslösa ansikten som vi möter på bussen, på tåget, i T-banan. Ansiktena såg annorlunda ut i Linköping. Jag mötte dem på gatorna, i hotellgarderoberna, i matköerna, runt borden.

Upprop – se hit!

Biskop Bertil Gärtner, preses i Svenska kyrkans fria synod, har sänt ut ett upprop till kristna i vårt land, med följande inbjudan: ”Alla som vill hålla fast vid skrift och tradition utan att alls vilja lämna sin kyrka inbjuds härmed till ett landsmöte för att samtala om den en gång… Läs hela artikeln »