Recensioner

Kärlek, sanning och nåd

Boken är egentligen skriven som en troslära för den ingermanländska evangelisk-lutherska kyrkan i Ryssland, där författaren Per-Anders Grunnan är lärare på kyrkans teologiska seminarium. Trosläran är tydligt evangelisk-luthersk och bygger på samma uppställning som Martin Luthers lilla katekes med dess fem huvudstycken – Tio Guds bud, Trons artiklar, Herrens bön, Dopet och Nattvarden. Mellan Dopet och Nattvarden har han, liksom Luther i sin första utgåva av Lilla Katekesen, ett värdefullt avsnitt om Avlösningen (bikten). Avslutningsvis uppmärksammas missionsuppdraget i ett eget kapitel.

Boken är lättläst och tydlig. Vid flera tillfällen kompletterar författaren den klassiska trosläran med att behandla aktuella frågeställningar. Det gäller exempelvis homosexualitet, omgifte, ämbetsfågan, bibelsyn osv. Alltid väl förankrat i Bibeln.

Grunnan har sin andliga hemvist i gammakyrkligheten och det märks bl.a. på att han skriver om Nådens ordning. Att ha insikt i Nådens ordning är viktigt för varje själavårdare och förkunnare. Grunnans framställning är välbalanserad och hade knappast träffats av exempelvis Rosenius’ kritik.

Jag rekommenderar mycket gärna Grunnans katekes. Den är en riktigt god troslära – en av de bästa som nu finns att köpa! Grunnans troslära har dessutom hela tiden ett själavårdande drag. I dag, med så många olika vindar som blåser i kristenheten, är det viktigare än någonsin att vara väl påläst i lärofrågor (se Ef. 4:14!).

Fredrik Carlsson

 

Homoerotik

En bok i rätt tid! Författaren är Associate Professor i Nya testamentets exegetik vid Lunds Universitet. Han går grundligt tillväga och är mycket kunnig och saklig, vilket inte hindrar att boken är lätt att läsa för alla intresserade. Hans bibelsyn kännetecknas av ett mycket stort förtroende för Bibelns texter och utsagor. Stor del av boken ägnas åt att undersöka om Bibelns utsagor mot homosexualitet gäller också ”modern homosexualitet”, utlevd i fasta förhållanden mellan två samtyckande vuxna. Ett vanligt argument i debatten i dag är annars att Bibelns författare bara kände till och vände sig emot en pervers och påtvingad homosexualitet, exempelvis homosexuell tempelprostitution. Genom att noggrant gå igenom ett flertal exempel på antika texter visar han, att man i antiken mycket väl kände till ”modern homosexualitet”. Bibelns utsagor har därför relevans också för nutidens fasta homosexuella parförhållanden.

Caragounis analyserar också de aktuella bibliska texterna och visar att Guds Ord avvisar homosexuella handlingar och att homosexualitet är ett resultat av att människan förkastat Gud, hans vilja och hans lag. Han skriver till sist: ”Församlingen har ingen rätt att kompromissa med Guds Ord. Sådana kompromisser inte bara underminerar församlingens vittnesbörd och försvagar dess budskap om frälsning, utan de innebär också att man förråder och sviker människor som är i nöd. Dessa kompromisser kan bara leda till värre problem eftersom de inte är Guds lösning.”

En viktigt bok i den debatt som förs i många kyrkor om att bejaka homosexualitet.

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan