Recensioner

Bibelmanual. En hjälp att börja läsa av Sture Hallbjörner. Församlingsförlaget 1999. 47 sid.

I samband med att en ny bibelöversättning utkom förra året, Bibel 2000, gav Församlingsförlaget påpassligt nog ut en ”bibelmanual”, alltså en bibelläsningshandbok, skriven av göteborgsprosten Sture Hallbjörner.

Baksidestexten sammanfattar skriftens innehåll på följande sätt: ”Denna bibelmanual innehåller fakta och praktiska råd till bibelläsaren men fokuserar framför allt på den enskilda människans möte med Bibelordet. Boken ger svar på de frågor som den ställer som köpt eller fått en Bibel.”

Redan i inledningskapitlet, särskilt på sidorna 12–14, ger Hallbjörner många goda tips till den ovane läsaren. Därefter tar han i de fem följande kapitlen upp frågor som ”Bibelns röda tråd” och sambandet mellan GT och NT.

Skriften innehåller många intressanta tankar och träffande formuleringar som inte bara ovana bibelläsare, utan i princip alla kristna, behöver ta till sig: ”Bibeln tål alla slags läsare. Men den öppnar sig inte för den som använder den för ett annat syfte än det som är Bibelns eget.” (s. 10.)

Längre fram, t. ex. på s. 25, visar författaren att Bibelns primära syfte är att skapa tro hos läsaren/åhöraren.

Särskilt de senare kapitlen är givande. De första kapitlen är också bra, men frågan är om författaren där alltid lyckats nå sin primära ”målgrupp”, nyblivna bibelägare och -läsare. Vissa resonemang kanske inte är så lättillgängliga för t.ex. en nykristen tonåring.

I övrigt: boken har en fräsch layout och tilltalande formgivning. Den är befriande fri från korrekturfel, låt vara att bibelhänvisningen på s. 35 är felaktig.

En av de svåraste konster som finns vad gäller författarskap är: hur skall man avsluta boken? Sture Hallbjörners avslutning är en av de bästa jag sett – den är välformulerad, tankeväckande och djupt evangelisk: ”Bibelns Ord finns tryckt på papper eller bränt på CD. Förvaringsplatsen är dock i en människas hjärta och anledningarna till detta är flera. Den väsentligaste är att en bibelläsare på det sättet bär med sig den skatt av himmelrikets hemligheter som utgör färdkosten för resan genom döden och till Livet. När stunden för uppbrott är inne, kläs varje människa av allt det som är förgängligt. I den som bär Guds Ord inom sig, finns oförgängligheten och saligheten. Hon skiljs från detta livet men inte från Gud. Och även i dödens stund finns ett och samma att lita på: nåden som Jesus räcker henne och löftet att få vara där Han är.”

Bättre kan det knappast sägas! rune imberg

 

Nya böcker

Av hänsyn till dem som vill ha något bra att läsa under semestern bör ett par läsvärda böcker omnämnas redan i detta nummer. (Recensioner får anstå till senare tillfälle

Förlåtelse – i praktiken av Lena Arvidsson-Artman. Argument Förlag AB. 91 sid.
Baksidestexten: ”Att vara ovän med någon tar mycket energi. Energi, som så väl behövs till annat. Vad gör jag när grannen talar illa om mig? Eller när min älskade varit otrogen? I denna, mycket konkreta bok, hjälper författaren oss till tankereda med en mängd exempel om förlåtelsens kraft. Kan man förlåta allt?”

Från förkunnarens studiekammare av Aksel Valen-Sendstad. SLEF-Media, Finland. 122 sid.

”Denna lilla bok är tillägnad alla dem som är kallade till tjänsten som förkunnare, både lekmän och präster”, skriver författaren, norrman och teologiprofessor, i förordet. Men man behöver inte vara predikant för att läsa den. Alla har nytta av att göra det!

Red

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan