Fattig för vår skull

Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. För er skull blev han fattig, han som var rik, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. 2 Kor. 8:9.

Bön: Helige Ande, hjälp mig att tro och ta emot rikedomen från Gud.

Jesus Kristus var rik. Det är sant att han föddes fattig i Betlehem, men han var till av evighet. Enligt a p o s t l a r n a s undervisning är Jesus Kristus den osynlige Gudens avbild, jämlik Gud, förstfödd före allt skapat. Och själv talade Jesus om den härlighet, som han hade hos Fadern, innan världen fanns till.

Han blev fattig. Rikedom kan man bli av med, det är värre med fattigdomen. Fattigdomen ropar alltid på hjälp. Jordens hjälplöshet var det nödrop som nådde himmelen. Jesus kom till oss inte för att vi var rika utan därför att vi var fattiga. Han kallar inte rättfärdiga utan syndare. Det är de sjuka som behöver läkare. Jesu uppgift var att söka upp de förlorade. Vårt nödläge väckte Jesu förbarmande.

Vi människor kan hamna i fattigdom utan att vilja det. Jesus valde fattigdomen frivilligt. Ingen kunde ta ifrån honom hans härlighet eller förödmjuka honom. Han valde det själv. Han steg ned djupare och djupare. Stallets krubba, Golgata kors och den lånade graven beskriver hans jordelivs villkor.

Han blev förtrogen med alla våra förhållanden och t.o.m. frestades i allt. Ingen kan därför komma i ett sådant läge, att Jesus inte skulle kunna förstå och hjälpa. Evigheternas Konung blev en av oss.

Jesu offentliga verksamhet hölls uppe av frivilliga gåvor. Så fattig var han att han gång efter annan fick låna. Petrus båt, bröd och fisk av en pojke, åsna att rida på till en sal som han fick låna. Korset var tänk åt Barabbas och graven var inte heller Jesu egen. Men han blev ingen något skyldig. Utblottad på allt gjorde han ändå alla rika.

Jesus var fattig på vänner. Med smärta frågar han sina lärjungar om de också vill gå bort. Skärtorsdagens mörka natt överger lärjungarna Jesus, utom en, som har mod att dröja kvar vid korset.

Ännu djupare steg han ner. Han blev smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han axlade bördor, som ingen annan kunde bära, för han bar våra synder. Han fick uppleva ångesten att vara övergiven av Gud. Självutgivelsens väg förde honom till döden.

För din skull skedde allt detta. Genom hans fattigdom är du rik.

Martin Svensson

KUS:s Ungdomssekreterare, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan