Är framtiden hopplös?

Frågor är alltid lätta att ställa. Svaren är svårare och för det mesta beroende på vem som svarar. Pilatus var inte den förste och inte den siste som frågade: ”Vad är sanning?” En vanlig fråga man ofta hör lyder: ”Finns det en allsmäktig Gud, som också är god och kärleksfull? Och i så fall: varför hindrar han inte det onda?” På så sätt skyller man ondskan på Gud.

Ändå behöver vi inte leva länge, förrän vi kan märka, att det finns en ond makt också. Johannes skriver: ”Hela världen är i den ondes våld.” All ondska och allt elände är syndafallets följd. Ingen människa är opåverkad av den onda bacill som kom in i släktet vid syndafallet. Guds ord ger klart besked. Det är alltid nödvändigt att söka svar där svaret finns.

Svaret på frågan om framtiden finns i Guds ord, den absoluta sanningen, dock inte så, att vi kan få svar på alla frågor vi ställer. Jesus svarade inte alltid så som människor önskade och förväntade sig. Men när det gäller framtiden, gav han svar som ingen annan kunde ge. ”Himmel och jord skall förgås, men mina ord skall aldrig förgås.” (Matt. 24:35.) Klart besked.

Men Guds ord går vidare och talar om ett rike i denna världen som aldrig ska gå under. Ett rike i vilket framtiden inte är hopplös utan tvärtom tryggad. Det riket är ett segerrike, grundat genom Jesu seger på Golgata över ondskans makter. Uppståndelsen ur graven är det mäktiga beviset på att livet har segrat. Jesus presenterar sig i Joh. 11:25 med orden: ”Jag är uppståndelsen och livet.” Sedan kommer det viktiga tillägget: ”Den som tror på mig kommer att leva också om han dör.” För den som i tron är förenad med den Uppståndne existerar inte hopplöshet.

Visst kan vi känna missmod i vårt till namnet kristna land. Guds ord, Guds bud som norm i samhälle och undervisning har i många fall ersatts av människomeningar, med de olyckliga följder som vi nu tydligt ser. Brottsligheten ökar. Våldet blir allt råare. Ohederlighet ända upp i ledande befattningar. Många människor, inte minst unga, upplever livet som meningslöst och tomt. På det andliga området finns det på åtskilliga håll en tendens att efterlikna världen, lyssna till majoriteten och följa den.

Trots detta är inte situationen hopplös. Guds ord har samma kraft än i dag. Det kan förvandla människor och samhällen. Guds rike går framåt i många andra länder på jorden. Låt oss inte tappa modet, utan be för vårt folk och verka där Gud placerat oss med de gåvor han gett oss!

Framåt i Jesu namn,
tiden är kort!
Ljuvlig är vilans hamn,
tiden är kort.
Härligt är resans mål,
Jesus vet vad jag tål,
han är min längtans mål,
tiden är kort.

Verka i tron mitt verk,
tiden är kort;
blott på min vilja märk,
tiden är kort!
Löp på min’ budords stig,
gläds att få tjäna mig,
gläds att få offra dig,
tiden är kort!

Rune Månsson ELM SV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan