Kategori: Oktober 2001

Långt bättre än finaste guld

Vem klappar så sakta i aftonens frid på ditt hjärta? Vem nalkas med läkedom, ljuvlig och blid för själens förborgade smärta? Kanhända du hörde det klappandet förr och den rösten? Vill ännu du dröja att öppna din dörr för livet, för himmelska trösten? Du känner det ofta så ödsligt och… Läs hela artikeln »

På återbesök i Kenya

Harald Waldemarson var MBV:s missionär i Kenya under åren 1979–86. I nedanstående brev, daterat Itierio den 8 september 2001, ger han Till Livs läsare del av några spontana intryck från de första dagarna av sitt besök.

Missionsnytt

ERITREA I e-post av den 7, 14 och 19 september skriver Ebba och Einar Göth, som lyckligt anlänt till Asmara, bl.a. följande: ”Vid gudstjänsten den 9 september blev vi välkomnade i en fullsatt kyrka. Barnabas välsjungande kör gladde oss med mycket sång. Texten för dagen var från Matt. 16:5–12. Vi… Läs hela artikeln »

Kristi upphöjelse

Nederstigen till dödsriket När vi i den apostoliska trosbekännelsen bekänner Jesus Kristus vara ”nederstigen till dödsriket” är det enligt evangelisk-luthersk teologi bland annat skiftet från Kristi förnedring till Kristi upphöjelse vi bekänner. Ursprungligen har bekännelsen troligen velat säga att Jesus var verkligt död, inte bara skendöd eller något sådant, som… Läs hela artikeln »

Beredd att svara?

Vad skulle du svara om någon frågar dig varför du är kristen? Vi vill gärna dela med oss av vår tro, men ställd inför en så konkret fråga kanske man står svarslös. Gud säger i alla fall att vi ska vara beredda att svara, så det lönar sig att fundera på frågan.

Saxat

Efter terrordåden i USA Efter de fruktansvärda terrordåden i USA frågar Krister Holmström i en ledare för tidningen Trons Värld (20/9): ”Vad kommer president Bush och den amerikanska militärmakten att göra? Användning av kärnvapen har inte uteslutits. Ett massivt anfall mot Afghanistan med tusentals civila offer anses oundvikligt. – –… Läs hela artikeln »

Glädjens brev – en introduktion till Filipperbrevet

”Gläd er alltid i Herren!” (4:4) kan sägas var brevets motto. Oftare än i något annat brev av Paulus – totalt 15 gånger – förekommer uttrycken ”glädje” och ”glädja sig”. Den ljusa tonen i ”glädjens brev” blir än mer påfallande, om man betänker att det är skrivet under fångenskap (troligen… Läs hela artikeln »

I Kristus har vi allt – en introduktion till Efesierbrevet

Mycket talar för att Efesierbrevet var en rundskrivelse ämnad för flera församlingar. Det är mera allmänt hållet än andra brev av Paulus och har ingen riktigt tydlig bakgrund och orsak, såsom t.ex. Galaterbrevet. Kap. 1–3 beskriver i en mediterande, tillbedjande ton vad vi har i Kristus – frälsningen, det eviga… Läs hela artikeln »

I kamp för friheten – en introduktion till Galaterbrevet

Galaterbrevet är det mest laddade brev vi har av aposteln Paulus. Det är en kampskrift, skriven med stort engagemang. Efter den inledande hälsningen hoppar Paulus över den sedvanliga tacksägelsen över mottagarnas kristna liv (se andra brev av Paulus) och undrar med bestörtning vad som håller på att ske med hans… Läs hela artikeln »

Evighetsdagen – om vilan på vilodagen

Vilodagen blir alltmer som vardagen även för kristna. Samma stress och mycket man vill göra. Men vad vill Gud med vilodagen?