Mod att bygga för framtiden

När etiopiska samarbetspartners bygger för framtiden, bygger de även upp oss svenskar. Vi får inspireras av deras mod och företagsamhet.

Utvecklingen i Etiopien går framåt. I flera artiklar har Till Liv skildrat hur väckelsen fortgår och skapar många glädjeämnen och en del utmaningar. Vid ett besök i landet kan man i hela samhället se en enorm lust att satsa och investera. I huvudstaden Addis Abeba växer huskroppar upp som svampar ur jorden och även i andra delar av Etiopien sjuder det av investeringar och framtidstro. Landet är just nu välsignat med framgång för både kyrkorna och samhället.

Ett konkret exempel på detta är att kyrkorna i Etiopien och Afrika satsar på mission. Inte nog med att de vill nå till nya platser i sitt eget land, de vill även sända missionärer till andra länder.

Stora byggplaner Etiopiens kristna tänker mer och mer på att göra sig ekonomiskt självständiga med mindre stöd från andra länder. Den kyrka som ELM-BV samarbetar med, Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC), arbetar medvetet på olika sätt för att minska sitt ekonomiska beroende av stöd utifrån. Ett projekt handlar om att bygga ett höghus på kyrkans tomt i Addis Abeba. Det skulle kunna ge hyresintäkter med vars hjälp man skulle kunna arbeta med mission, stärka kyrkan och göra det möjligt för alla synoder att investera och växa.

Planen väcker naturligtvis en del frågor. Är projektet realistiskt? Kan en ekonomisk satsning verkligen ge kristet arbete en positiv utveckling? EELCs styrelse har efter funderingar bestämt sig för att sjösätta projektet. Investerare och personer med kunskap om det etiopiska samhällets utveckling menar att det har förutsättningar för att lyckas. Planen är att bygga ett sjuvåningshus med parkeringsdäck i källarvåningen.

ELM-BV är EELCs viktigaste samarbetspartner och har fortlöpande informerats om byggplanerna. Vi ger redan ett omfattande bidrag till kyrkan för den dagliga driften och har valt att inte gå in med ekonomiska medel i projektet. Dels finns det en dubbelhet i att gå in med mer pengar för att minska det ekonomiska beroendet, dels skulle vi, om vi gjorde det, behöva minska anslag och missionsinsatser på flera andra viktiga områden. Men det vi som mission kan göra är att be och lyssna till kyrkans framtidsplaner. Och om projektet även i Etiopien bedöms som intressant hoppas vi att EELC ska kunna ordna finansiering för det inom landet.

Stabil biblisk grund

Ett viktigare och ständigt pågående byggprojekt är att bygga Guds kyrka. EELCs ledarskap uttrycker tydligt och öppet sin lutherska identitet; EELC vill stå på en stabil biblisk grund. Det bygget är vi glada över att få stå med i och ser att vi också får mycket tillbaka av.

Flera besök till Etiopien från Sverige och från Etiopien till Sverige har bidragit till att banden stärkts, inte minst i den unga generationen. Vi som missionsorganisation får ständigt uppleva att EELC har massor att lära oss. Våra förfäder har lagt en grund, ett ’parkeringsdäck’, där nästa våning får ge avkastning i form av lärdomar från en ung och växande kyrka. De nya ’våningar’ som spirar i kyrkans synoder kommer att mångfaldiga denna utdelning.

Utmaningar att möta

I höst kommer en delegation från EELC att besöka den lutherska kyrkan i Kenya, ELCK. Syftet med besöket är att studera hur den lutherska kyrkan i Kenya arbetar. Länderna gränsar till varandra och även kyrkorna har mycket gemensamt både kulturellt och historiskt. ELCK är en stor kyrka jämfört med EELC, men med den framtidstro och de framtida satsningar som EELC vill genomföra kan den mycket väl bli betydligt större än den är i dag.

Under hösten sänder vi också Henrik och Margrethe Højlund från Danmark till Lutheran Theological Seminary (LTS) i Asella. LTS är något av motorn i EELCs arbete. Där utbildas kyrkans evangelister och präster. En uppgradering av LTS som utbildningsinstitution för att kunna erbjuda en teologie kandidatexamen är under utredning. Højlunds bistår i detta och med undervisning. Under tre år kommer de att vara stationerade i Asella under några månader varje år. Henrik har etablerat kontakt med utbildningsinstitutioner i Danmark för lärarutbyte med LTS. Detta är ännu ett utmärkt exempel på hur vi bygger tillsammans.

Låt oss be Gud om ett byggnadsprojekt efter hans vilja. Ritningarna hittar vi i Guds Ord. Det största och viktigaste arbetet är redan utfört på korset av Jesus Kristus. Grunden är lagd och det är viktigt att vi inte söker efter en annan grund. I Kristus har vi framgång och glädje som sträcker sig ända in i evigheten.

Jonny Bjuremo, missionssekreterare, ELM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan