Bibelordets funktion – sett ur det dagliga brödets synvinkel

Bland all den reklam som vi översköljs med i dagens Sverige dyker det upp en uppmaning: ”Ät mer bröd!” Det är hälsosamt och sunt, säger näringsexperter. Du blir friskare, orkar mer och kan öka produktiviteten.

Ja, Gud är god mot oss och förser oss med dagligt bröd, och vi får mer än vi bett om.

Men samme Gud säger i 5 Mos. 8:3: ”En människa lever inte endast av bröd utan av allt som utgår ur Guds mun.” Vi vandringsmän mot evigheten behöver rätt färdkost för att inte missa himlen. Kosten måste vara varudeklarerad med Guds stämpel och insegel. För att passa syndare måste den vara specialbakad i Guds lidandesugn. Vår försonare Jesus kom in i den lidandesugnen för att kunna ge oss det rätta brödet. Därför säger han: ”Jag är det bröd som ger liv, det bröd som kommit ner från himlen. Den som äter det brödet skall leva i evighet” Joh. 6:51.

I flera dagstidningar har stått att läsa om ett franskt par, som låtit frysa in sig efter döden i hopp om att kunna återuppväckas med hjälp av framtida vetenskaplig teknik. Vilket otrosmörker! När Jesus enligt bibelordet står och bjuder ut sig själv som Livets Bröd och säger: ”Den som äter av det brödet skall leva i evighet.” Ordet från Gud är ordet som ger liv.

 

För hela människan

Liksom maten är till för hela människan, så är bibelordet till för hela mitt lilla jag med allt vad som finns i mig. ”Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje” Jes. 15:16, eller i en äldre övers.: ”Ditt ord håller oss uppe, när vi får det.”

För att kunna hålla oss uppe och vara i verksamhet försummar vi inte måltiderna. På liknande sätt har Ordet en praktisk funktion. Det ska hålla oss uppe i en värld med många nedbrytande krafter.

Men Ordet har inte bara gett oss kunskap och teoretisk undervisning. Därför är det fel att tänka sig Guds ord som en sak och vårt kristna liv som en helt annan sak. Ordet är sammanväxt med Guds barn. Ordet är det liv som pulserar genom oss och är en gåva till hela människan. Om Israels barn heter det i Hebr. 4:2: ”För dem blev Ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det”, och i en annan övers.: Det hade ”inte genom tron blivit införlivat med dem som hade hört det”. Smälta samman, införliva – föra in liv – bli ett med oss för att det ska verka, precis som den näring vi tar upp med maten vi äter. Den går ju inte bara in genom munnen och ner i magen utan också in i varje cell i hela vår kropp. Maten blir oss till liv och hälsa.

Så är det med Bibelordet. ”Min son, ta vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup, ty de är liv för var och en som finner dem och en läkedom för hela hans kropp” Ords. 4:20–22. Det här är en oerhörd realitet. Här har vi verklig hälsokost!

Om judarna i Berea står det i Apg. 17, att de tog emot Ordet med stor öppenhet och forskade var dag i Skrifterna för att se om det stämde. Tydligen både praktiserade och priorierade de Ordet från Gud, något som hade välsignelse med sig. Många kom till tro.

Har du för resten lagt märke till hur Paulus i 2 Tim. 3 avslöjar hemligheten med Gudsordet? Det ger oss visheten till frälsning genom tron på Kristus Jesus. Det viktigaste! Men genom Ordet kan vi också bli dugliga för våra uppgifter och väl rustade till allt gott verk. Vilka möjligheter! Det är nästan så att man känner stor glädje och riktig längtan efter att få ta del av Bibelordet!

 

Hur blir Ordet oss till nytta?

Det är inte fråga om att du ska mobilisera din egen energi, spänna nerver och muskler eller gnugga geniknölarna och försöka prestera något för att tillgodogöra dig Ordet. Du har kanske lätt för att tänka dig att det måste gå till så, om du ska få näring ur Ordet. Men kom då ihåg att det är den Helige Ande som vill och kan göra det lästa Ordet till mat för dig! Han gör under.

Din himmelske Far vill så gärna ge dig den Helige Ande, när du ber honom om det (Luk. 11:13). När du bett om den Helige Ande kan du läsa med frimodighet och vara förvissad om, att det du läser går in i din själ som andlig näring. Följ rådet i Ps. 81:11: ”Öppna din mun helt, så att jag (Herren) får fylla den.”

Jag ser för mig en mor med ett litet barn i famnen. Hon håller matskeden framför barnets mun och väntar på att barnet ska öppna munnen och få näring. Vi är som barn hos Gud, och han står beredd att mätta oss.

Klaga inte hos din Gud om du är andligt undernärd! ”Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn” Ps. 103:5. ”Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter” Jes. 58:11. Vilka underbara bilder av liv och hälsa! ”Herre, ge oss alltid det brödet!” Så bad man en gång uppe i Galileens trakter. Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” Joh. 6:34–35.

 

Guds ords inverkan på en syndig människa

Jag ser framför mig en bokrulle med de heliga Orden och en profet, som fått Guds befallning att sprida Guds ord till ett ohörsamt och gensträvigt släkte. ”Ät upp denna rulle”, säger Herren, ”och gå sedan åstad och tala till Israels hus.”

”Jag öppnade min mun”, säger Hesekiel, ”och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig: ’Du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig.’ Jag åt, och den var söt som honung i min mun” Hes. 3.

Och Anden grep tag i honom och lyfte upp honom. Han kände att Herrens hand var stark över honom, och han hörde ljud såsom av en väldig lovsångsröst: ”Lovad vare Herrens härlighet i hans boning!”

Nu har jag satt dig till väktare över mitt folk, säger Herren. Du skall tala mina ord. De ord som är Ande och Liv.

Ove Bengtsson, predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan