Kategori: Juni 2002

Missionsombud – en angelägen uppgift

Jag sitter och funderar över något som många med mig kanske har undrat över: Vad gör ett missionsombud? På sina håll är begreppet missionsombud välkänt, inarbetat och allt går i sin gilla gång, men här och var tycks det ha fallit i glömska. Det har kanske inte blivit vårdat och… Läs hela artikeln »

Avfall och undergång – introduktion till Kungaböckerna

Kungaböckerna omfattar en tidsrymd av ungefär 400 år, från kung Davids död 970 f.Kr. till Sydrikets undergång 586 f.Kr.

Själavård

Fråga: Hur ska jag göra för att överleva som kristen? Jag bor långt från en levande, god, evangelisk kristen gemenskap. Men jag längtar mycket efter syskongemenskap. Att få lyssna tillsammans med andra, samtala, be och sjunga. Jag känner ett par här, som går till traktens pingstkyrka, och de har frågat… Läs hela artikeln »

Mariehemskyrkan – en evangelisk-luthersk samlingsplats i Umeå

På olika håll i vårt land växer gudstjänstgemenskaper fram. Mariehemskyrkan i Umeå var tidigare stadsdelskyrka i Svenska kyrkan. Den övertogs 1991 av Evangelisk-Luthersk Samling (ELS). Till Liv har intervjuat Henric Staxäng, som är en av dem som leder gudstjänsterna i Mariehemskyrkan. Staxäng har tidigare verkat som komminister i Botsmarks församling norr om Umeå men arbetar nu på heltid inom ELS.

Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Ps. 73:28

”Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.” Ps. 73:26.

Vem är Jesus?

Har Jesus alls funnits? Kan vi lita på evangeliernas berättelse? Är Jesu egna anspråk rimliga? Detta är den andra av fyra apologetiska artiklar som publiceras i Till Liv under året.

Missionsnytt

Eritrea Ebba och Einar Göth återvänder till Sverige i slutet av juni, efter c:a tio månaders tjänst i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr).   Etiopien I början av maj återkom Hanna-Karin och Workneh Hechamo (se intervju på s. 11). Det innebär att MBV f.n. inte har någon missionär i… Läs hela artikeln »

På hemmaplan – i Sverige och i Etiopien

Den 6 maj återkom Hanna-Karin och Workneh Hechamo till Sverige efter fyra och ett halvt års missionstjänst i den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt). En vecka senare sitter vi på Missionsgården Strandhems uteplats och njuter tillsammans av försommarsol och underbar sjöutsikt. I ett givande samtal berörs livet i dess helhet, den kristna tron, tjänsten i Guds rike, kulturmöten och relationer människor emellan.

Vad du är skön, min älskade, Höga Visan 1:15

Jag brukar möta honom på väg ner till stan. En man skapad av Gud. Han är runt de trettio. Vacker, och ovanligt lång för att vara kines. Den gyllenbruna huden stramar över de seniga musklerna. Ständigt på vandring, fram och tillbaka.

Vad är omvändelse?

Jesus uppmanar människor till omvändelse. ”Omvänd er och tro evangelium”, Mark 1:15. Omvändelsen består av två moment: ånger och tro. Ångern verkas av Guds lag (vad Gud kräver). Lagen finns i Guds Ord, men också i människohjärtat (samvetet). I lagens ljus ser människan synder i sitt dagliga liv – i… Läs hela artikeln »