Nyår

Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kol. 3:17.

Gör allt i Jesu namn! Den uppmaningen ger aposteln församlingen i Kolosse. Det är en uppmaning också till oss. På årets första dag firar vi Jesu namnsdag, och det ligger något stort i att få ha hans namn som ledstjärna för allt vårt handlande. Vi får börja allt i Jesu namn! Ett nytt år betyder sällan att så mycket blir nytt. Men all sann förnyelse börjar i Jesu namn.

Han är källan till liv, i honom skapades allt och han är den som gör och kan göra allting nytt.

Att almanackan ännu känns ganska ny och förhoppningsvis inte är alltför fulltecknad betyder ju inte att vad som tidigare sagts och gjorts blivit ogjort, men vi får bekänna det som ej blev som det borde och ta emot förlåtelsen i Jesu namn.

När Gud förlåter något kastar han det bakom sin rygg, och han ser det aldrig mer! Då bör inte vi gå nedtyngda av det som redan är förlåtet. Tänk, vilken förmån vi har! Vi får lämna allt det gamla, alla försummelser och misslyckanden bakom oss i Jesu namn. Han vill var dag ge oss ny nåd och upprättelse, när vi faller, så att vi i frimodighet och glädje kan gå vidare.

Vad ett nytt år innebär vet ingen av oss, men Herren vet och han har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens slut. Ett vanligt missbruk av Guds namn är att inte använda det. Man åkallar det inte i motgång och tackar inte i medgång. Vi får i tacksamhet till vår Herre ta emot allt gott vi kommer att få och i hans namn möta det onda. Under alla omständigheter är Jesu namn en frälsande tillflykt. Guds ord ger många löften, som är knutna till Jesu namn, väl värda att komma ihåg. Jesus säger: ”Där två eller tre är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem” och ”Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.” Ta Jesus på orden!

Att göra allt i Jesu namn bör alltså vara valspråket för våra liv. Det blir samtidigt en rannsakande fråga – kan allt jag brukar göra, göras i Jesu namn? Våra dagar kommer att kantas inte bara av gott utan av mycket som egentligen skulle förbli osagt och ogjort och som behöver Guds förlåtelse, men med apostelns uppmaning i våra tankar kan en hel del förhindras av det som är emot Guds vilja, och samtidigt kan hans goda vilja ske i oss och genom oss.

Bön: Så ber jag dig, Herre, att ditt goda frälsarenamn, som nämnts över mig, skall få stå skrivet över allt som jag kommer att möta, över allt som har hänt mig. Var med mig alla dagar och låt ditt namn få vara ledstjärnan för mitt liv, så att jag en gång i glädje och med egna ögon får se verkligheten av ditt namn. Amen.

Marcus Waldemarson, predikant, Göteborg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan