Etikett: Bröd till liv

Bröd till liv

Blev inte alla tio rena? Var är de nio? Luk. 17:17. Du känner kanske igen sammanhanget. Det var tio spetälska som kom till Jesus och bad om att få bli friska. Och Jesus skickade iväg dem att visa sig för prästerna, och på vägen dit blev de fria från sin… Läs hela artikeln »

Bröd till liv

Jesus såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata!” – det betyder: Öppna dig! Mark. 7:34. En man som var döv och nästan stum fördes till Jesus, som genast botade honom. Han uttalade det arameiska ordet ”Effata”, och då skedde undret. Den döves öron öppnades, hans tunga löstes, och han… Läs hela artikeln »

Bröd till liv

Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Luk. 15:2b. Detta var en anklagelse riktad mot Jesus som fariséerna och de skriftlärda utslungade. Avsikten var troligen att visa för folket att ingen som var mån om sitt anseende borde umgås med Jesus, eftersom man då kunde bli förknippad… Läs hela artikeln »

Bröd till liv

Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Jer. 31:31. Gud hade slutit förbund med ett litet folk och man hade ömsesidigt utväxlat löften. Mose säger i 5 Mos. att Gud slöt detta förbund ”med oss själva som… Läs hela artikeln »

Bröd till liv

Allt är skapat genom Kristus och till honom. (Kol. 1:16.) Vi är skapade för att glädja oss i Gud, över den han är och över det liv han ger oss. Det får vi göra genom tillbedjan och lovsång. Men också genom att leva i samklang med Guds goda vilja och… Läs hela artikeln »

Bröd till liv

En av dem, Kaifas, som var överstepräst för det året, sade till dem: Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Joh.11:49–50. Jag kommer ihåg hur jag i fem– sexårsåldern tyckte att alla… Läs hela artikeln »

Bröd till liv

Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Matt. 4:3–4. Jesu frestelse följde omedelbart efter hans dop och detta inte bara av en händelse. I dopet invigdes Jesus till att gå korsets väg. I bättringens dop blev han inte ålagd att bättra sitt… Läs hela artikeln »

Bröd till liv

Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Matt. 13:27. Folket lyssnar uppmärksamt, när Jesus klär förkunnelsen i liknelser. Det blir aktuellt, närgående, slussat in i det dagliga livet. På Galiléens åkrar växte vete och – ogräs. Varifrån kom allt ogräset? Det undrar svensken… Läs hela artikeln »

Nyår

Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kol. 3:17. Gör allt i Jesu namn! Den uppmaningen ger aposteln församlingen i Kolosse. Det är en uppmaning också till oss. På årets första dag firar vi Jesu namnsdag,… Läs hela artikeln »