Slowfood

En tid till att arbeta effektivt och en tid till att sätta sig och njuta. Fritt efter Predikaren kap. 3.

Det finns en internationell rörelse som heter Slow Food (ung. mat i godan ro). Den stiftades i Italien i protest mot den framstormande amerikanska s.k. fastfood-kulturen. Det man slår ett slag för är bättre råvaror, mer tid att laga maten och längre tillfällen att äta och njuta av den. Slowfood i motsats till fastfood.

Har fastfood-kulturen vunnit insteg också i det kyrkliga arbetet och i det andliga livet? Har jakten på effektivitet lett till att den andliga kosten blivit så lätt att den inte mättar och ger energi och krafter?

En reaktion mot fastfood-kulturen i andligt arbete innebär inte att man skulle sjunka in i passivitet eller en ”vi-gör det-senare hållning”. Vi bör arbeta ihärdigt och effektivt. Men det finns en sida till. Långsamhetens tid. Den möter vi ofta i Bibeln i flera olika former.

I Skriften förekommer faktiskt mycket som vi skulle vilja kalla ineffektivitet. Jesu sätt att arbeta kan i förstone verka planlöst och ineffektivt. Paulus var ”tjänstledig” i flera år, eftersom han befann sig i öknen i stället för att ligga i selen. Det är viktigt för det andliga livet och därför också för arbetet i Guds rike att få fylla på förråden. Det är när vi hör, läser och använder Guds ord som tron stärks och det andliga livet får näring. Det är genom Ordet Gud utrustar med andliga gåvor. Genom Ordet präglar Gud oss. Därför duger inte fastfood-konceptet här.

Tid med Gud omfattar också bön. Lovprisning av Herren, tack och bön om hans hjälp och ingripanden. Också här blir det en kamp mot fastfood-kulturen. För när tiden är knapp skär du väl ned på bönen? Martin Luther bad mycket. Efter vad som sägs bad han inte mindre utan tvärtom mera när han hade det extra arbetsamt. Hur prioriterar vi?

Långsamhetens tid dyker inte upp av sig själv mitt i fastfood-kulturen, och den är inte särskilt högt prioriterad. Men likaväl som det ges tillfällen att vara aktiv och snabb, bör det finnas utrymme för långsamhet. Och utan tvivel är det så, att i långsamhetens tid blir Gud mer synlig.

Paul O Kjøller, landssekreterare, i ELM Danmark

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan