KUM 50 år

Vid kristna ungdomsförbundets Musikförenings femtioförsta årsmöte i Hässleholm den 21 mars omvaldes Linus Sjödahl till ordförande.

Vid kristna ungdomsförbundets Musikförenings femtioförsta årsmöte i Hässleholm den 21 mars omvaldes Linus Sjödahl till ordförande.

KUM har genom de 50 åren haft åtta olika ordförande. Den förste i raden var predikanten Josef Månsson, som hörde till de drivande när Sångarförbundet bildades. Farbror Josef var med sitt hjärtliga sätt en uppskattad föreståndare på Strandhem. Vi minns hur han med en rejäl handklapp annonserade bordsbönen. Under farbror Josefs tid sjöngs Erik Perssons ”I Guds händer” med text av Axel B. Svensson alltid som aftonbön: ”Hur tryggt det är att lämna i Guds händer allt, allt som ängslar och vill trycka ner (LH 785).

Redan från 1953 var Artur Nilsson, Broby, sekreterare i KUM. Han gjorde stora insatser inom föreningen, inte minst när det gällde notutgivning. Det är också Artur som i en liten skrift, som gavs ut till 30-årsjubiléet, skrivit historiken om sång- och musiklivet i våra kretsar före 1953. 1965 blev Artur Nilsson ordförande i KUM.

1968 övertogs ordförandeklubban av Olle Sundgren från Hästveda, en för de flesta av oss känd och gärna hörd solist i Manskören. 1973 blev Arthur Einarsson ordförande. Arthur, som på den tiden bodde på Bjärsjölagård, började sin bana i KUM som violinist. Han har också sjungit i flera olika körer, nu senast i vår nystartade Sjung på nytt-kör. Arthur har t.o.m. plockat fram fiolen igen.

1988 efterträddes Arthur av sin svåger, Rune Persson, Åstorp. Också han har varit aktiv körsångare i många år. Styrelsearbetet i KUM blev med åren allt mer ett ”teamwork”. Alla styrelsemedlemmar hade sina uppdrag. Rune avgick 1991 p.g.a. tidsbrist.

Mer om Arthur och Rune kan man läsa i Till Liv 3/03.

Nästa ordförande i KUM blev Irene Enarsson, Hanaskog, mångsysslare inom KUM, men förmodligen mest känd som ledare för blåsorkestern under många år.

1998 var det dags för en ny generation att överta ordförandeposten. Då valdes Per Anders Einarsson, en av KUS:s ungdomssekreterare, son till Arthur Einarsson, och aktiv både som sångare och med sin trumpet.

År 2000 valdes Linus Sjödahl till ordförande, och han innehar fortfarande posten. Linus är aktiv Canticum-medlem och en driftig ung man.

Alla har vi fått uppleva välsignelse av vårt arbete i KUM:s och vår Herres tjänst.

Irene Enarsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan