En uppskattad körledare

Många KUM-medlemmar har börjat sin sångkarriär i Prim eller Tripla – KUM:s körer för barn och ungdomar. Båda körerna har Hanna-Lena Persson tagit initiativ till och också varit ledare för under många år. Därför har jag bett henne själv berätta lite om denna KUM-verksamhet.

– År 1967 anordnades ett barnkörläger på Missionsgården Strandhem för barn i åldrarna 7–12 år. Intresset var så stort, att jag beslöt fortsätta med en kör, som så småningom fick namnet Primkören. Vi samlades på lördagsförmiddagar på Strandhem ca en gång i månaden för att lära nya sånger, sjunga en annan stämma eller kanske spela instrument till sången. Och så fick man fika och träffa kamrater med samma intressen, leka och ha kul tillsammans.

– Jag tror att mina egna upplevelser av gemenskap och glädje i ett sång- och musikälskande hem har gett mig inspiration till att samla även barnen till sången om Jesus. Ganska tidigt i tonåren upplevde jag också en stark uppmaning, ja, en kallelse, att berätta för andra om Jesus. För mig var det naturligt att göra det genom sång och musik.

– Från åren med Primkören minns jag kanske speciellt de många jobbiga men roliga skivinspelningarna.

– Efter en avslutad inspelning i Nosaby våren 1978 kom önskemål från barn, som blivit för gamla för Primkören, om att få fortsätta att sjunga. Föräldrar stötte på och uppmuntrade mig att samla även tonåringar till en kör. Så startade Tripla. I första gruppen var det 18 entusiastiska medlemmar, som troget kom till övningarna på Strandhem samtidigt som Primkören.

– Jag minns med glädje alla turnéer, som Tripla genomfört till skolor när och fjärran. De har varit till stor välsignelse.

– Alldeles särskilt förknippar jag Tripla med julkantaten ”Den stora stjärnan”, som varje gång den uppförts gett så mycket glädje och musikupplevelse tillsammans med små och stora körsångare, musiker och åhörare.

Hanna-Lena har lämnat över Prim och Tripla till nya ledare men är fortfarande en uppskattad ledare för Knislingekören och en av dem som håller i den senaste av KUM:s körer, Sjung på Nytt-kören.

Irene Enarsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan