MBV:s årsmötesförhandlingar

Den 14 juni hölls årsmötet i Hjärsåslilla i Skåne.

Den 14 juni hölls årsmötet i Hjärsåslilla i Skåne.

Det var en förväntansfull och lätt uppsluppen skara människor som intog de gamla bänkarna i Hjärsåslilla missionshus. Tacksamma till våra fäder som byggde det stora missionshuset fick alla de c:a 200 församlade plats. Inte bara tacksamma för platserna, utan också att vi idag kan samlas till årsmöte i en rik tradition av evangelisk-luthersk väckelsekristendom – frukten av deras missionsiver och böner. Ska vi bära den traditionen vidare? Årsmötet gav uttryck för ett tydligt ja.

 

En välsignad organisation

Glädjande nog har gåvorna till organisationen ökat det sista året. Det meddelades att ekonomin nu ser lite ljusare ut. Andra ville nog snarare säga att det är lite mindre kris i år är förra året. I år har vi ansvar för 17 anställda medarbetare varav flera är ute på missionsfälten. En skarpsint delegat förklarade vad som hände förra årsmötet: ”Vi gav då styrelsen i uppdrag att göra missionsverksamhet för 10,5 miljon, samtidigt som vi själva gav oss uppdraget att samla in dessa pengar”, och frågade utmanande: ”har vi tagit uppdraget på allvar eller skojade vi bara den gången i Örkelljunga missionshus?”. Vi kan inte vänta med att skänka pengar tills väckelsen kommer. Till Sodom och Gomorra kom aldrig väckelsen. Det är i dag Gud manar oss att offra och arbeta innan det är för sent. Missionsprojekten och autogiro är bra sätt att ”lura vår gamla människa” till att offra.

Det märkliga med MBV är att det ofta sett väldigt dystert ut i ekonomin, men Gud har välsignat. Trots röda siffror och minustecken står vi fortfarande i ett stort internationellt arbete. Människor inom MBV:s kretsar bedriver mission i Sverige på flera missionsgårdar, sänder ut skolevangelister, predikanter och missionärer, har ett stort barn- och ungdomsarbete, gör tidningar för olika åldrar, leder många körer osv. Världsligt sett är detta helt omöjligt med de medel som finns till förfogande, men Gud förser och välsignar rikligt. Vi får vara med i en mäktig Guds arbete!

 

Frimodighet!

MBV har länge varit splittrad i kyrkofrågan. När nu den så kallade missionsprovinsen utformas finns det många åsikter om MBV:s plats i detta. Ska vi prioritera att upprätthålla gamla predikoplatser i Norrland där folk längtar efter Guds Ord eller göra nysatsningar i studentstäder där folk ännu inte kommit till tro? MBV:s hemsida blir flitigt besökt av skolungdomar och andra som söker efter vad vi står för. Skall vi fånga upp detta genom att göra en nysatsning på en internetmissionär? Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare på frågorna.

Det händer mycket i både samhället och svensk kristenhet. Det finns mycket som vill förvilla oss bort från Guds konkreta tilltal genom Bibeln. ”Men vi kan vara frimodiga! Vi är under en öppen himmel. I Guds Ord finns ett enormt kraftfällt där vi får stå och kan verka frimodigt”, uppmuntrade en ung delegat och fick mångas bifall.

 

Framtiden

Det var nog många som fick träsmak i baken och tyckte budgeten fick allt för mycket utrymme i förhållande till mer intressanta diskussioner. Den nära förestående sammanslagningen av MBV:s syskonorganisationer fick tyvärr en undanskymd plats. Ändå gick många upplyfta därifrån av all den visionsglöd som dolde sig bakom många anföranden. Särskilt roligt att se var, inte bara ”BV-pamparna”, utan även unga människor komma till tals. Nästa år vill vi se bättre siffror, fler unga delegater och ännu en gång stämma in i sången: ”Med Gud och hans vänskap, Hans Ande och Ord…”

Daniel Ottosson, Bjärnum

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan