Glädje hos Maria

Varför valde Han just mig?
En ung jungfru som jag
Varför ville Han ge mig
den uppgift Han gett mig?

Jag kommer nog aldrig förstå
Guds vägar för mig
Men jag litar på Honom
som gett mig min uppgift
och i kraft av Honom vill jag gå

Jag vill prisa Herren
och jag gläder mig i Gud
Prisa Herren, min Frälsare
Han som har all makt
har gjort stora ting med mig
Hans namn är heligt
och Hans barmhärtighet
varar från släkte till släkte

Han har utfört mäktiga ting
med sin hand
Hungriga mättar Han med sitt goda
Jag vill tjäna Hans namn
med det lilla jag har
Tänk att Han använder mig i sin tjänst
För alltid gäller mitt lov

Jag vill prisa Herren
och jag gläder mig i Gud
Prisa Herren, min Frälsare
Han som har all makt
har gjort stora ting med mig
Hans namn är heligt
och Hans barmhärtighet
varar från släkte till släkte

Prisa Herren!

FRIDA PERSSON
Ängelholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan