Gud har gett dig en rustning

TILL SIST, BLI STARKA I HERREN och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Varför en vapenrustning?

Man sänder inte ut en soldat i striden utan att först utrusta honom. Vi behöver inte heller gå ut i vardagens kamp alldeles oskyddade.

Vi kristna behöver inte gå omkring bleka och mjäkiga, undfallande och svaga. Om vi hör ihop med Jesus kämpar vi ju på Segrarens sida. Det är inte hans fel om vi dukar under i kampen. Det är vårt. Ty, vi tog inte på oss den rustning han räckte åt oss. Och varför tog vi den inte på oss? Beror det på att vi inte insett vem fienden egentligen är?

 

Vem kämpar vi mot?

Fienden är inte ”kött och blod” (Ef. 6:12), dvs. människor. Människor kan trassla till det mycket för oss. Men bakom alla vedervärdigheter, som vi människor kan råka ut för, står ”ondskans andemakter”. Vi behöver Guds vapenrustning för att stå emot ”djävulens listiga angrepp”. Det är inte alls säkert att trassliga människor är sända av djävulen. Det kan vara Herren själv som låter dem komma i vår väg. Varför? Jo, för att vi ska förstå hur mycket vi behöver honom.

Djävulens ondska ser inte alltid så ond ut. Han angriper listigt. Han smyger sig på oss, där vi minst förmodar faran. Hela hans taktik går ut på att få oss att vända blicken från Jesus. Han kan tolerera att vi är kyrkliga. Han har ingenting emot att vi diskuterar organisationsfrågor, traditioner eller andra samfund. Bara vi inte talar om Jesus, ser på Jesus eller sjunger om Jesus. Då vet han att vi är förlorade för honom.

När lovsången sjunges viker fienden. Läs ett märkligt ord i 2 Krön. 20:21–22. Gör det!

 

Vad är vapenrustningen?

När Paulus talar om vapenrustningen sjunger han om Jesus. Att ikläda sig vapenrustningen är att ikläda sig Jesus. (Se Rom. 13:12–14, jämför Gal. 3:27.) Ordet om vapenrustningen vill hjälpa oss att ta med oss hela rikedomen från Jesus ut i vår vardagsvandring. Varje plagg skyddar mot ett angrepp från Jesus. Låt oss nu se på de olika plaggen. Det är lättast att komma ihåg dem om man börjar uppifrån och går nedåt.

 

Frälsningens hjälm

Denna skyddar mot Satans hugg mot vår hjärna. Den skyddar ögon och öron mot alla de intryck som kommer till oss. Frälsningens hjälm bevarar våra tankar i Kristus (Fil. 4:7). Vi behöver inte släppa in vad som helst i vår tankevärld. När alla dessa tankar utifrån vill komma in, möts de av lovsången om Jesu frälsning. Frälsningens hjälm hjälper mig att ha mina tankar tillsammans med Jesus. Har man denna hjälm på sig under dagen kan sången om Jesu kärlek sjunga i bakhuvudet även då man håller på med så mycket annat…

 

Rättfärdighetens pansar

Detta skyddar mot Satans försök att få oss att framhäva oss själva. Satan gör ju allt, för att vi inte ska se på Jesus. ”Titta på dig själv, vilken märklig människa du är…” eller ”Tänk, vad synd det är om dig…”.

Det som skyddar mig är inte min egen rättfärdighet. Många har stupat i striden, därför att de framhävt sin egen godhet. Krampaktigt hållit fast vid sitt eget jag. Rättfärdighetens pansar är Jesu rättfärdighet. För Jesu skull får jag syndernas förlåtelse och får det rätt ställt med Gud. Om jag är klädd i Jesu rättfärdighet behöver jag inte framhäva mig själv. jag är duktig… jag vet… jag kan… Då blir jag en plåga för min omgivning. Jag får gå omkring som en som är befriad av Jesus. Jag behöver inte ställa mig i centrum. Jesus har redan ställt mig där, då han drog in mig i sin kärlek.

 

Sanningens bälte

Detta bälte behöver vi därför att Satan anfaller med lögnen. Han är lögnens fader (Joh. 8:44). Med många fula knep, med halvsanningar och smålögner vill han lura oss bort från Jesus.

Om jag har sanningens bälte på mig ’går jag inte på’ vad som helst. Och vad som helst kommer inte ut från mig. Har jag sanningens bälte på mig kan jag inte svänga mig och smussla och vara falsk…

Sanningen som vi tar på oss är Jesus själv. Han är sanningen. Allt det vi säger och gör blir präglat av Honom.

 

Beredvillighetens skor

Dessa skor skyddar oss mot två av Satans angrepp: Ängslan och lättja. Den som inte har skor går barfota. Hans gång blir ängslig och försiktig. Blicken riktas nedåt. Jag får akta mig…

Det är så många kristna går. Man är rädd för allt som man kan stöta på och stöta mot. Vad ska folk säga? Rädd för människor och rädd för Gud…

Men när vi lyssnar till ”fridens evangelium” lär vi oss gå med stadiga steg genom livet. Ty ”fridens evangelium” säger oss ju att vi för Jesu skull får syndernas förlåtelse och frid med Gud. Jag behöver inte vara rädd.

Dessa skor skyddar oss också mot lättja. Satan vill få oss att stanna på vår vandring. Ge upp. Det lönar sig inte. Han vill få oss att känna oss håglösa och viljelösa. Allt är tråkigt: Usch! Satans käraste mål, mot vilket han försöker rikta in sig är vår vilja (Gal. 5:17). Därför är det så viktigt att vi var dag tar på oss beredvillighetens skor. Vi tar emot dem då vi lyssnar till evangelium om Jesus. Genom evangelium verkar Gud i oss en ny vilja (Fil. 2:13). Det blir en ny spänst och en ny glädje i våra liv genom dessa skor. Pröva det!

 

Trons sköld

Denna skyddar oss mot Satans farligaste angrepp: Otron. Tvivel är att inte kunna tro. Otro är att inte vilja tro. Tvivlet plågar min tro men behöver inte skilja mig från Gud. Otron däremot får mig att vända ryggen åt Gud.

Trons sköld är att hålla fram Guds löften i Skriften. Vi behöver dessa löften då den Ondes alla brinnande pilar börjar flyga i luften…

 

Andens svärd

Andens svärd är Guds ord. Detta är det enda anfallsvapnet som en kristen får. Men det är ett vapen som är levande och kraftigt.

Skall vi kunna använda detta vapen är det naturligtvis viktigt med vapenkännedom och vapenvård. Med andra ord: Läs Bibeln!

 

Att sätta på sig vapenrustningen

Sätt på dig vapenrustningen så snart som möjligt på morgonen. Jag brukar själv göra det medan jag ännu ligger i kvar sängen. Gör då gärna sådana rörelser med händerna, som man gör, då man klär på sig. Gör det under lovsång. Prisa och tacka Herren för att du får leva denna dag med hans möjligheter för ögonen.

Börja med hjälmen. Se till att den sitter riktigt bra på huvudet. Sätt på dig rättfärdighetens pansar och spänn sanningens bälte omkring livet. Sätt på beredvillighetens skor på båda fötterna. Knyt fast dem ordentligt. Tag trons sköld i vänster hand och Andens svärd i höger hand (tvärtom om du är vänsterhänt). Och allra sist ritar du ett stort kors över hela kroppen. I dag vill du efterfölja Jesus som segrade för dig på korset.

BÖN: Tack för din vapenrustning, som ska skydda mig denna dag…

BENGT PLEIJEL
Prost, Ulvesund
Texten är hämtad ur häftet Guds vapenrustning

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan