Ester – en bok om Guds möjligheter

DENNA BOK FÖRFLYTTAR OSS till det väldiga persiska världsriket. I huvudstaden Susan vid gränsen mellan nuvarande Iran och Irak residerar kung Ahasveros i orientalisk ståt och prakt. Han är mera känd under sitt grekiska namn Xerxes (486–465 f.Kr.). Mitt i denna så annorlunda tid och kultur finns också de judar som valt att leva kvar i exil, även sedan kung Kores erbjudit dem att återvända hem år 538.

De har relativt goda yttre livsvillkor men upplever också trycket från en omvärld som inte bryr sig om Israels Gud. Plötsligt kan de tvingas välja mellan trohet mot Gud och lojalitet mot ledare som har gudomliga anspråk. De uppfattas som lojala samhällsmedborgare i ena stunden, som rikets fiender i den andra, bara därför att lojaliteten mot människor har en gräns. I Esters bok får vi följa en sådan kris och vad som blir resultatet av den. Den blir till ett uppvaknande för judarna och Israels Gud blir ärad och eftersökt också av många andra.

Karaktärerna i boken fascinerar. Den på en gång mäktige och svage kungen, den karriärlystne Haman, den gudfruktige och rakryggade juden Mordokai och hans fosterdotter, den sköna Ester, som oväntat blir drottning och plötsligt ställs i en svår valsituation. Mönstret i denna spännande bok är: dödshot – vändpunkt – räddning.

Som en följd av dessa händelser firar man bland judarna än i dag Purim-festen, som är en glad och karnevalsliknande fest.

Budskap

Esters bok är högklassig litteratur, fylld av dramatik och humor. Trots att Guds namn inte nämns en enda gång, är Gud i högsta grad närvarande. Han leder och länkar sitt folks öde, ofta på ett fördolt sätt. Gud är historiens Gud. Han har makten och dömer ondska och högmod, ibland redan här och nu. Han har omsorg om sitt folk. Ester, bokens huvudperson, som efter kamp och bön modigt sätter sitt liv på spel, för att rädda sitt folk, påminner oss om Jesus Kristus.

Boken har budskap till oss kristna idag. Vi har mäktiga intressen mot oss. De kan kräva anpassning: Böj er för folkviljan – den står över allting, den har alltid rätt! Läget tycks skärpas allt mer och krisen närma sig. Vi känner oss så hjälplösa och tillbakaträngda. Kom ihåg: Gud har allt i sin hand också i dag. Det är honom vi ska lita på och vänta oss allt gott av. På kort sikt kan det kosta något, men i det långa loppet kommer det att visa sig vara det enda rätta. Han är Gud och hans möjligheter tar aldrig slut.

Under livets gång sätts vår lojalitet mot Gud på prov. Kanske är det så att krisen med dess lidande är enda vägen till framgång för Guds sak, både i våra egna liv och i kyrkans liv? På andra sidan krisen kan förutsättningarna visa sig vara helt annorlunda.

Utmaning

  • Vågar du lita på Gud och hans ledning?
  • Vill du vara trogen mot Kristus som Mordokai var trogen sin Gud?
  • Är du beredd att som Ester våga något för din Herre och hans folk?

LARS-ÅKE NILSSON

Redaktionsmedlem, Åsljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan