Predikantutbildning

HÖSTTERMINEN 2001 startade kursen Teologisk distansutbildning. Kursen var tänkt som en utbildning/fortbildning för predikanter och blivande predikanter. Den arrangerades av MBV, ELMsv, NSM och KUS och gavs i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg. Lärare kursuppläggning och litteraturlista har Församlingsfakulteten stått för.

Kursen har löpt över sex terminer, där varje terminskurs också kunde läsas som enstaka kurs. 18 predikanter har deltagit i utbildningen, de flesta alla sex terminerna.

KURSUPPLÄGGNING Varje termin har inletts med en inledande samling på Missionsgården Strandhem, med start fredag kväll och avslutning på lördagskvällen. I mitten på terminen har återsamling skett, och i slutet av terminen har man träffats ytterligare en gång. Mellan samlingarna har kursdeltagarna gått igenom kurslitteraturen, som redovisats i samband med samlingarna.

KURSAVSLUTNING

Lördagen den 15 maj 2004 var sista kursdag. På kvällen hölls en högtidlig avslutning på Strandhem. Efter en biblisk måltid, komponerad och tillagad av Christina Selander, samlades vi till kvällsmässa med förbön. Lars Artman och Lars-Åke Nilsson ledde mässan, och representanter för de predikantkallande organisationerna svarade för förbönen.

SVEN-INGVAR TUVESSON

Medlem i Predikantutbildningsgruppen

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan