En teologisk predikantutbildning på Strandhem

De predikantkallande organisationerna i BVsammanhangen (MBV, ELM och NSM) har i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg startat en sex terminer lång teologisk distansutbildning för organisationernas predikanter m.fl. Sedan i höstas träffas 15 predikanter tre veckoslut per termin på Missionsgården Strandhem utanför Örkelljunga. Till Liv ställde några frågor till en av deltagarna, Per Svensson.

De predikantkallande organisationerna i BV-sammanhangen (MBV, ELM och NSM) har i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg startat en sex terminer lång teologisk distansutbildning för organisationernas predikanter m.fl. Sedan i höstas träffas 15 predikanter tre veckoslut per termin på Missionsgården Strandhem utanför Örkelljunga. Till Liv ställde några frågor till en av deltagarna, Per Svensson.

Varför hoppade du på den här utbildningen?

Jag såg det som en väldigt bra möjlighet att få teologisk undervisning. För att kunna predika och undervisa andra tyckte jag att jag behövde mer kött på benen och en distanskurs riktad just till predikanter tyckte jag verkade vara mitt i prick.

Kommer du som predikant att få den nytta och hjälp av kursen som du hoppades?

Hittills är jag mycket nöjd. Höstterminen (-01) handlade om GT och det var mycket lärorikt och jag har blivit inspirerad till att använda Gamla testamentet mer.

Skiljer sig innehållet mot vad som bjuds på en vanlig bibelskola?

Höstterminen om GT innehöll ren bibelkunskap och det skulle jag kunna tänka mig är likt undervisningen på en bibelskola. Kanske är det mer sammanpressat på mindre tid eftersom vi bara har tre helger. Sen gick Johannes (Hellberg) igenom en del avsnitt mer ingående, till exempel för att betona något som är bra att ta upp i predikan som ofta blir bortglömt eller för att rätta till misstolkningar. På det sättet tror jag att undervisningen avviker. Dessutom hade vi lite övning i predikoförberedelse.

Vilket ämnesområde ser du främst fram emot att fördjupa dig i?

Kanske homiletik, alltså predikokonst.

Kräver kursen mycket självstudier? Redovisar ni era inlästa kunskaper (tentor)?

Det finns gott om rekommenderad litteratur att läsa. För att få ut intyg på att man gått kursen ska man lämna in en redovisning och den kräver att man har läst litteraturen, men det går att vara med på kursen utan att redovisa något om man nöjer sig utan intyg.

Hinner ni med utbildningen – den måste ta en del tid?

Det är nog inte så många av oss som hinner med att läsa så mycket som vi skulle vilja… Tre helger på en termin är ganska mycket om man har heltidssysselsättning och kanske familj som ska prioriteras. Jag försöker prioriterar kursen för att vara bättre rustad framöver.

Intervju: Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan